Zorg

Het is belangrijk om in een gemeenschap naar elkaar om te zien. Binnen onze gemeente wordt er op verschillende manieren voor elkaar gezorgd.

Ouderenbezoekwerk

De groep ouderen in onze gemeente boven de 75 jaar onvangt zes keer per jaar het blad Lichtspoor. Vanaf 80 jaar ontvangt deze groep bezoek van een aantal dames uit de gemeente, die dit blad dan persoonlijk bezorgt.
De contactpersoon hiervan is Paul Verbeek: 0342-471497.

De Brink, de Rozenhof en Nebo

Gerard Liefting (gliefting@hervormdvoorthuizen.nl) is contactpersoon voor het wooncentrum voor verstandelijk gehandicapten De Brink aan de Paulus Potterstraat en de Rozenhof aan de Hoornbloem.

In de Raad van Toezicht van Zorgcentrum Nebo in Barneveld zit namens onze gemeente Jacko van der Stege. Voor meer informatie zie: www.neboplus.nl.

Vrijwillige palliatieve en terminale zorg (VPTZ)

Steeds meer mensen willen het liefst thuis in de eigen vertrouwde omgeving sterven. Als dit met een ziekbed gepaard gaat dan is dit een periode waarbij de partner, kinderen, familieleden en/of vrienden (ook wel mantelzorgers genoemd ) de stervende zo goed mogelijk proberen te helpen en te verzorgen. Het verzorgen van iemand in de laatste levensfase is echter zwaar.

De mogelijkheid bestaat om dan VPTZ-vrijwilligers in te zetten die aanvullend hulp geven aan mantelzorgers. Vanuit onze gemeente zijn vrijwilligers opgeleid om deze hulp te bieden. Zij voeren geen verpleegkundige of medische taken uit. Vrijwilligers ondersteunen de palliatieve ‘patiënt’ en ontlasten de mantelzorgers. In de praktijk gaat het om lichte hulp in de huishouding, het uitvoeren van lichte verzorgende taken in en rondom het bed en vooral het op de achtergrond aanwezig zijn en een luisterend oor bieden: er zijn! In principe worden de vrijwilligers overdag en ’s avond ingezet en niet ’s nachts (dan is er professionele hulp).

Voor deze vorm van vrijwilligerswerk binnen onze gemeente werkt de diaconie samen met Welzijn Barneveld. Zo zijn zij onder andere betrokken bij de coördinatie en de planning van de vrijwilligers, altijd in overleg met ‘patiënt’, mantelzorgers en professionele zorg.

Wilt u meer weten? Wil u gebruik maken van hulp?
Neem dan contact op:

De diaconie: diaconie@hervormdvoorthuizen.nl
Coördinator Wilma Kleijer: 0342-470574 of efwkleijer1970@kpnmail.nl

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen