Wycliffe

De Bijbel in de taal van je hart.

Gert de Wit

Velen van u kennen Gert de Wit wel vanuit de gemeente. Jarenlang heeft hij gewerkt namens Wycliffe Bijbelvertalers in Oost-Congo aan een Bijbelvertaling voor de Lika’s. Deze vertaling is inmiddels af en is ook in gebruik genomen, een enorme zegen.

Vertaalproject voor de Boa’s

Op dit moment werkt Gert onder de Boa’s, een grote bevolkingsgroep in Oost-Congo, naar schatting een kwart miljoen mensen. Zij leven diep in het oerwoud en vragen al sinds 1979 om een bijbel in hun eigen taal. 
 

Wat goed is om te weten is dat de taal van de Boa’s tot voor kort alleen gesproken werd. Dat betekent dat er geen alfabet was, en dus ook geen spelling en grammatica. Om de Bijbel te vertalen moet eerst een alfabet opgesteld worden, dat begint echt bij het allereerste begin, dus het opschrijven van klanken om zo te ontdekken hoeveel letters er zijn in dit alfabet. Een taal op schrift stellen is een wetenschappelijk onderzoek en moet voldoen aan allerlei eisen, een enorme klus.

Na het op schrift stellen van de taal worden ook de Boa’s onderwezen in het lezen en schrijven van hun eigen taal. Ook wordt er onderzoek gedaan naar waar en wanneer er bijvoorbeeld veel uit de Bijbel wordt gelezen. Van belang is dat er op die plekken en momenten mensen zijn die de Boa-taal kunnen lezen en zo de bevolking kunnen voorlezen en vertellen uit de Bijbel in hun eigen taal.

Werkgroep

Vanaf 2018 is Gert begonnen met het op schrift stellen van de Boa taal, samen met een team van Boa’s. Dominique (zie foto hiernaast) was ook al betrokken bij het Lika project, hij heeft inmiddels veel ervaring opgedaan, zodoende stuurt hij het Boa-team in Congo aan onder begeleiding van Gert. Inmiddels is het alfabet af en wordt er hard gewerkt aan een spelling, een soort groen boekje voor de Boa taal. Dit is een ingewikkeld proces waarbij de aanwezigheid van Gert nodig is om het groene boekje tot stand te laten komen. Dit brengt ons bij de huidige stand van zaken. 

De planning was dat Gert in april in Congo zou zijn om de laatste hand te leggen aan de spelling van de Boa taal. Helaas heeft Corona roet in het eten gegooid. Gelukkig is er op afstand toch nog het een en ander van de grond gekomen en hoopt Gert later dit jaar alsnog af te reizen naar Congo. Op de foto hieronder ziet u het Boa team aan het werk onder leiding van Dominique.

Thuisfrontcommissie

Een uitvoerig traject dus dat veel tijd kost en daarom is besloten om Gert vanuit de gemeente te ondersteunen via een Thuisfrontcommissie. Wilt u op de hoogte blijven dan kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief, stuur dan een mailtje naar tfc.oostcongo@outlook.com.

Steun ons

Bankrekeningnummer:  NL81 RABO 0361 5918 02 t.n.v. Taalkundig werk Oost-Congo te Driebergen. Deze bankrekening wordt beheerd door Wycliffe Bijbelvertalers Nederland en jullie giften blijven daardoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bedankt voor jullie betrokkenheid, meeleven en gebed! Houdt de website in de gaten voor regelmatige updates.

Namens de TFC,
Violet van Malensteijn en Maarten Kooij.

Van links naar rechts: Jina Etindepua (advocaat), Sebastien Banale (predikant), Patrick Alipanazanga (middelbare school directeur), Faustine Lekadiano en Dieudonné Tazanaba (docent management).

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen