Wycliffe

De Bijbel in de taal van je hart.

Nieuw alfabet voor de Lika’s

In 2004 kreeg het Lika volk in het regenwoud van Kongo voor het eerst een alfabet waardoor ze hun taal konden gaan schrijven. In 2007 was de vertaling van het Lukas Evangelie klaar. Inmiddels zijn meer Bijbelboeken vertaald.

Vertaalproject

Het Lika vertaalproject valt onder de verantwoordelijkheid van het Lika taalcomité en de protestantse kerk in Kongo. De uitvoering ligt bij het Lika team in Kongo, dat bestaat uit vijf Lika’s. Wycliffe Bijbelvertalers (www.wycliffe.nl) zorgt voor training, kwaliteitszorg en bewaking van de financiën. Gert de Wit werkt als lid vanWycliffe aan een woordenboek en een grammatica voor het Lika.

Kerken in het Lika gebied gebruiken de vertaalde Bijbelboeken in de kerkdiensten, omdat de mensen de Bijbel in het Swahili (de voertaal daar) niet begrijpen.

Werkgroep

De taak van de werkgroep Lika project is het geven van bekendheid aan het project en het werven van fondsen voor het vertaalwerk. Financiële steun gaat geheel naar het werk dat in Kongo gebeurt. Onze gemeente steunt ook Jean-Pierre Kamenabake en Joachim Kumbozingi Gumongi, twee theologiestudenten.

Meer informatie?
Jan Ceelen: 0342-472729, ceelenkaas@hetnet.nl

Steun ons

Bankrekeningnummer: 1460.37.278 van het Wycliffe Comité Lika-project te Voorthuizen

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen