Vorming & Toerusting

Vorming & Toerusting

Als christelijke gemeente komen we regelmatig bij elkaar om samen de Bijbel te lezen en te bespreken. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Neem gerust contact op met één van de genoemde personen.

Centrale Bijbelkring

Dit is voor iedere wijk een grote Bijbelkring waar alle gemeenteleden van de wijk welkom zijn. De kring wordt geleid door de predikant van de wijk.

Na een inleiding gaan we in kleinere groepen uiteen en bespreken we de vragen.

Het jaarthema dat wordt behandeld in 2023-2024 is:

Geloof, liefde & hoop

Hierbij wordt het Bijbelboek Kolossenzen behandeld.

Ds. Hans van Rumpt – 0342 785 569
ds.vanrumpt@hervormdvoorthuizen.nl
Ds. Arie de Wit – 06 12 945 918
ds.dewit@hervormdvoorthuizen.nl

Huiskringen

In verschillende huiskringen komen gemeenteleden van alle leeftijden bij elkaar. Met elkaar meeleven, samen Bijbelstudie doen, gezelligheid. De meeste huiskringen volgen met de Bijbelstudies het jaarthema dat ook op de Centrale Bijbelkring wordt behandeld.

Rijk van Dam – 06 12 945 918
r.vdam@kpnmail.nl

Vrouwencontact

Andere vrouwen om mee te praten, koffie te drinken, te zingen en uit de Bijbel te leren wie Jezus Christus is en welke plaats Hij in je leven wil innemen. Dat heeft deze groep je te bieden. Ook willen we van elkaar leren en elkaar bemoedigen. Jong en oud is van harte welkom!

Ada van de Hoef – 06 22 839 498
Anja van der Vegte – 06 11 180 923
vrouwencontact@hervormdvoorthuizen.nl

Gebed

Gebed is de dragende kracht van het christelijk geloof. In onze gemeente krijgt dat op verschillende manieren vorm:

  • Dagelijks gebedspunt in de Scipio app en op de gebedskalender
  • Iedere zondag om 10:00 in Bethabara gebed voor de diensten
  • Iedere zondag gebedsministry na de dienst van 10:30 in Bethabara
  • Wekelijkse Meeleven nieuwsbrief in de app of per e-mail
  • Maandelijks gebed voor zendingsprojecten
  • Gebedsgroep in de Scipio app waar iedereen gebedspunten kan delen
Ernst van Apeldoorn – 06 36 266 088
evapeldoorn@hervormdvoorthuizen.nl

Bijbelgespreksgroep

Het doel van de BijbelGespreksGroep is om verder te groeien in kennis van de Bijbel en jouw persoonlijk geloof. Je gaat bij deze kring in vaste groepen met elkaar in gesprek rondom een bijbel gedeelte. Eenvoudige en begrijpelijke taal is kenmerkend voor onze groep!

Gert Noorlander – 06 45 286 662
gertnoorlander@gmail.com

Mannenkring

Samen met andere mannen praten over een Bijbelgedeelte en actuele onderwerpen? Geef u dan op voor de mannenkring!

Eens in de twee weken is er op maandagavond vanaf 19:30 een kring in ’t Kerkheem.  Het zijn leerzame avonden, waarin voor de pauze een Bijbelgedeelte besproken wordt. Na de pauze is er een vrij onderwerp of een actueel onderwerp, in Bijbels licht bezien.

Cor Zuyderduyn – 0342 475 039

 

Informatie

Kerkenraad

Beleidsplan

Liturgie

Rommelmarkt

ANBI gemeente

ANBI diaconie

Contact

Kerkelijk bureau | contactinformatie

Predikanten | pastoraat

Zaalruimte reserveren

Omgangsregels / Grensoverschrijdend gedrag