Nieuwe afspraken met BijdeHandjes

3 september 2020

Door: Hans Wijnveen

Zoals wellicht bij u bekend huurt Christelijke kinderopvang BijdeHandjes in Bethabara de kinderoppasruimte voor de peuteropvang. De huidige overeenkomst loopt door tot februari 2022. Op verzoek van BijdeHandjes heeft het College van Kerkrentmeesters in de afgelopen maanden overleg gehad over de eventuele mogelijkheden voor een andere invulling van de huidige ruimte. BijdeHandjes wil graag in Bethabara een kinderdagverblijf gaan realiseren. Dit heeft echter tot gevolg dat naast de huidige ruimte die zij huren, er ook een slaapruimte nodig is. Het College van Kerkrentmeesters heeft gezocht welke mogelijkheden hiervoor aanwezig zijn. Na overleg met BijdeHandjes heeft het College van Kerkrentmeesters het gezamenlijk voorstel toegelicht op de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 11 juni jl.. De Algemene Kerkenraad heeft hierop een positief akkoord gegeven. Het volgende zal in de komende weken worden gerealiseerd.

Het huidige kantoor van Wim van der Vegte zal worden veranderd naar een slaapruimte ten behoeve van het kinderdagverblijf van BijdeHandjes. Wim van der Vegte krijgt een nieuwe kantoorruimte welke gerealiseerd zal worden in de hal van Bethabara. De nieuwe kantoorruimte wordt zo gemaakt dat deze ooit zonder beschadigingen weer kan worden verwijderd.

Aan het realiseren van het nieuwe kinderdagverblijf is een nieuwe huur-/ ingebruikgevingsovereenkomst gekoppeld voor een periode van 10 jaar. Hiermee realiseren wij voor de komende jaren voor onze gemeente een vaste bron van huurinkomsten. De bijbehorende verbouwingskosten zijn voor rekening van BijdeHandjes. Zoals we gewend waren blijven wij als gemeente op de zondag gebruik maken van de gezamenlijke ruimte voor de kinderoppas.

Het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad zijn blij dat we voor een periode van 10 jaar met BijdeHandjes een overeenkomst hebben kunnen bewerkstelligen. Het is fijn en mooi om samen met een christelijke kinderopvangorganisatie in een kerkelijk gebouw deze mogelijkheid aan te bieden.

De verbouwingswerkzaamheden zullen maandag 31 augustus 2020 starten. 

Het College van Kerkrentmeesters hoopt u als gemeente met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd.

Hartelijke groet,
Johan Kuijt (voorzitter)

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen