Bidden voor Israël

14 november 2023

Door: Hans Wijnveen

De gruwelijke slachting van Israëli’s op 7 oktober 2023 was meer dan een terreuraanslag, het maakt deel uit van een oude geestelijke strijd tegen Gods volk Israël dat Hij koos om een zegen voor de wereld te zijn (Genesis 12:3). Deze belofte gold toen en deze belofte geldt nog steeds.
We zijn inmiddels ruim een maand na deze gruwelijke 7 oktober en nog steeds zijn er 239 gegijzelden niet naar huis gekomen. Is er een geestelijke verwarring in ons land en in de wereld. Die gevoed wordt door de geest van de leugen. Het blijft dus belangrijk dat we in gemeenschap met onze Joodse broeders en zusters blijven bidden voor het vrijlaten van de gegijzelden, voor de Geest van de Waarheid en de terugkomst van de Messias van Israël. Dat we als Christenen trouw blijven aan de woorden “nooit meer”. En blijven beseffen dat wij als Christenen geënt zijn op de edele olijfboom (Israël). Wat gebeurt er met de ent, als de onderstam niet meer bestaat?

O kerk sta op, met wapenrusting aan; stel je op als Christus’ leger.
Wie zwak is, kom en zeg nu: “ik ga staan in de kracht die God wil geven”
Omgord met waarheid, in Zijn kracht, weerstaan wij Satans leugenmacht. Gods leger strijdt met liefde die bevrijdt wie gevangen zit in ’t duister.

(Opwekking 704)

Na de 10.30 uur dienst is er iedere zondag een gebedssamenkomst in Bethabara en iedere eerste zondag van de maand in de dorpskerk.
Bidt u / jij mee?

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen