Bidstond Israël

28 oktober 2023

Door: Bert Strijker

Bidstond Israël

 

Moge de Heere u verhoren (Israël) in de dag van benauwdheid, de naam van de God van Jacob u in een veilige vesting zetten.  Moge Hij u hulp zenden uit het Heiligdom en u ondersteunen uit Sion.(Psalm 20:1-3) Deze Psalm wordt deze week in alle synagogen gelezen. En mogen wij ook uit bidden over Israël. Op 4 mei spreken we ieder jaar uit: “dit nooit weer” , maar ondertussen neemt het antisemitisme in de wereld en in Nederland toe. Laten we niet stilzwijgend toekijken, maar biddend strijden tegen de geestelijke machten die op dit moment strijden. In de wetenschap dat het duister al is verslagen door Jezus Christus op Golgotha.

Het is duidelijk dat we als christenen op dit moment een bijzondere opdracht hebben: als geestelijke strijders op de bres te staan voor het volk van Israël.

De komende weken zal er zolang het nodig is een bidstond worden gehouden in Bethabara na de 10.30 uur dienst, 10 minuten na afloop van de dienst starten we in zaal 6 (boven).

En iedere eerste zondag van de maand zal er zolang het nodig is een bidstond worden gehouden in de Dorpskerk, na de dienst van 09.30 uur. 10 minuten na afloop van de dienst starten we voorin de kerk.

Strijd u mee?! Van harte welkom!

 

De missionaire commissie.

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen