Opbrenst actie Kerkbalans

2 februari 2023

Door: Hans Wijnveen

Maandag 30 januari is de actie Kerkbalans 2023 afgesloten. Vele vrijwilligers hebben zich ingezet om de enveloppen weg te brengen en met uw financiële toezegging/bijdrage op te halen.
Hartelijk bedankt hiervoor!

De actie Kerkbalans heeft het prachtige bedrag opgebracht van € 360.000,-. Dit is € 30.000,- meer dan 2022. Wij willen u heel hartelijk bedanken voor de gedane toezeggingen/bijdragen. Bovenal willen wij de Heere God danken dat Hij met deze opbrengst middelen geeft die Zijn gemeente nodig heeft. Dat het geld mag bijdragen aan groei en bloei in onze gemeente!

(Heeft u de antwoordkaart voor de bijdrage nog niet ingevuld of is deze niet opgehaald, dan kunt u deze alsnog invullen en afgeven op het kerkelijk bureau)

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen