Start Groeiplan-traject HGJB

5 november 2022

Door: Bert Strijker

Groeiplan HGJB

Als ouders, gemeente en jeugdcommissie verlangen we ernaar dat de jongeren in onze gemeente tot bloei komen in Christus.

Wat is een Groeiplan?
Een Groeiplan is het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn die rekening houdt met de geloofsontwikkeling van kinderen. We gaan dus aan de slag met: Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Wie doet wat en wanneer? En hoe bouwt een ieder daarop voort? Hoe werken we op een goede manier als ouders en gemeente samen?

Waarom een Groeiplan?
We hebben gekozen om een Groeiplan uit te voeren om een aantal redenen. Allereerst om deze doorlopende leerlijn eens in kaart te brengen. En vervolgens ook om goed te kijken wat er in ‘de keten’ van het jeugdwerk goed gaat en wat beter kan. Waar zitten de hiaten? En welke afbreukrisico’s brengt dit met zich mee. We werken daarbij van onderaf aan. Dat betekent dat we zonder uw input als gemeentelid het Groeiplan niet kunnen uitvoeren.

Voor wie en wanneer:
In het Kerkheem wordt er maandagavond 21 november 2022 een avond georganiseerd voor alle gemeenteleden van jong tot oud. Inloop vanaf 19.45 uur met koffie! Om 20.00 uur start de avond.  Op deze avond hebben we u allen nodig! Wat is uw verlangen nu voor uw kind(eren) en de jongeren in onze gemeente?  Wat kunnen we in de kerk daarin doen? Wat is de verhouding tussen jeugdwerk en de geloofsopvoeding thuis? We gaan het gesprek met elkaar aan om de verlangens en verwachtingen naar boven te krijgen. De opbrengst voor deze avond is de input voor het vervolg! Dus u kunt hier echt niet gemist worden!

 

 

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen