Een mooie startzondag!

27 september 2022

Door: Hans Wijnveen

We kijken terug op een geslaagde startzondag! In de kerkdiensten mochten we elkaar aansporen tot enthousiasme. Niet vanuit onszelf, maar als we ons richten op Jezus Christus en vol willen zijn van Hem, dan zal dat merkbaar zijn in de manier waarop we in het leven staan:

“Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.” Rom. 12:11

Daarna was er een gezamenlijke lunch. Iedereen bracht iets mee zodat het niet alleen erg gezellig maar ook erg lekker was! Het weer liet zich van z’n beste kant zien, we zijn dankbaar dat alles zo goed verliep.

Startdag gemist? De komende tijd starten allerlei activiteiten. Ga eens kijken bij een huiskring, vrouwencontact, centrale bijbelkring. Je bent van harte welkom!

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen