Bijbelkringseizoen 2022-2023 ‘Relationeel leven in Bijbels licht’

16 september 2022

Door: Bert Strijker

Bijbelkringseizoen 2022-2023 ‘Relationeel leven in Bijbels licht’ 

Graag presenteren we  het jaarthema en de datums voor het bijbelkringseizoen van 2022-2023: ‘Relationeel leven in Bijbels licht’. Deze keuze van dit thema komt voort uit een besef van urgentie: verschillende gemeenteleden hebben ons als ministerie benaderd met de vraag of er op dit terrein meer toerusting vanuit Gods Woord mogelijk is. Tegelijk is er in onze maatschappij veel in beweging als het gaat om deze onderwerpen. Hoe belangrijk is het dat we als christelijke gemeente ons laten voeden door de Schrift en van daaruit op zoek gaan naar de vormgeving van het relationele leven vandaag. De thema’s worden als volgt ingedeeld:

 

1. Een relationele God

De eerste avond denken we na over het relationele karakter van God. God is in Zichzelf relatie: Vader, Zoon en Geest. De mens wordt relationeel geschapen als Beelddrager van Hem. Centraal in deze Bijbelstudie staat Genesis 1 vers 26-31. Deze avond vormt de opmaat voor het vervolg van het seizoen.

2. Een relatie beginnen

De tweede avond denken we na over het begin (de start) van relaties, waarbij de nadruk ligt op liefdesrelaties. In onze tijd is er op dit terrein veel in beweging. Er is een wereld van uitgaan, van onlinedaten. Wat betekent dit voor jongeren vandaag? Hoe kijken ouder(s) en ouderen naar de jonge generatie? Een belangrijke vraag is welke rol het geloof speelt. Uitgangspunt is Genesis 49 en 2 Korinthe 6 vers 14-18.

3. Single-zijn

Om verschillende redenen kan je single Sommigen kiezen er bewust voor. Christenen zien het soms als roeping, net als Paus vertelt zijn brieven. Sommigen lukt het tot op heden moeilijk een partner te vinden. Je kunt ook weer single worden in je leven. Hoe spreekt de Bijbel over single-zijn? Zijn we als kerk wellicht teveel een ‘gezinskerk’

4. Huwelijk in bijbels licht

De waardering van het huwelijk neemt af in onze tijd. Hoe spreekt de Bijbel over het huwelijk als instelling van Godswege? Het accent wordt daarop gelegd dat het huwelijk een levenslange verbintenis van liefde en trouw is tussen man en vrouw. We proberen het waardevolle en zegenrijke hiervan voor huwelijken vandaag te ontdekken. Uitgangspunt vormt Genesis 2 vers 18-24 en Efeze 5 vers 21-23.

5. Huwelijk in onze moderne tijd

We gaan nog een avond verder door op het thema van het christelijke huwelijk. We verkennen hoe het huwelijk zich verhoudt tot andere relatievormen, zoals geregistreerd partnerschap en samenwonen. We hopen wat cultureel wat de waarde is van het burgerlijke huwelijk en de kerkelijke (in)zegening.

6. Het huwelijk gebroken…

De praktijk van het leven leert dat het bijbelse ideaal van een levenslange huwelijksrelatie van liefde en trouw niet voor elk stel haalbaar is. Huwelijken kunnen in stand blijven maar matig van kwaliteit zijn. Huwelijk kunnen om allerlei redenen stukbreken. Wat zegt de Bijbel over het echtscheiding? Hoe gaan we pastoraal met echtscheiding om in de christelijke gemeente? Welke wegen voorwaarts zijn er mogelijk als je van dichtbij met deze zorgen te maken hebt?

7. Homoseksualiteit

Zo’n acht procent van de mensheid komt gaandeweg in zijn of haar leven tot de ontdekking dat hij of zij zich (ook) aangetrokken mensen van hetzelfde seksuele geslacht. Sinds 2001 is het homohuwelijk in Nederland gelegaliseerd. Wat reikt de Bijbel ons over dit thema aan? Welke gedachten leven er in ons als het over dit thema gaat? Wie heeft er van dichtbij mee te maken in familie- of vriendenkring? Hoe staan we pastoraal als gemeente om homo’s en lesbiennes heen? Het is een kwetsbaar thema waar we voorzichtig een avond over hopen na te denken.

8. Genderdysforie 

Een ander actueel en complex thema is het onderwerp genderdysforie. In gewone taal wil het zeggen: ‘Je ligt overhoop met jezelf. Je hebt het lichaam gekregen van een vrouw en moet in die sociale rollen functioneren, maar je voelt je een man’. Dat kan uiteraard ook andersom. Medisch is wijzing van ‘gender’ steeds meer mogelijk. Deze bijbelstudie gaat in op hoe de Bijbel over man-zijn en vrouw-zijn spreekt, bijvoorbeeld in Genesis 1. Aan de orde komt ook Romeinen 8 waar zowel het ‘zuchten van de schepping’ als de ‘verlossing van ons lichaam’ wordt omschreven. En bepaalt je geslacht: je lichaam of je psyche? Welke pastorale taken ligt hier voor ons als gemeente? Ook dit thema proberen we liefdevol bij een open Bijbel te doordenken.

 

Hoe gaan de instructieavonden? Alle leiders van de huisbijbelkringen zijn hartelijk welkom op:

-Maandag 26 september met ds. K.M. Teeuw (in ’t Kerkheem van 20.00-21.30u)

-Maandag 17 oktober met Robert Duits (in ’t Kerkheem van 20.00-21.30u)

-Maandag 14 november met Robert Duits (in ’t Kerkheem van 20.00-21.30u)

-Maandag 12 december met Evert Schimmel (in ’t Kerkheem van 20.00-21.30u)

-Dinsdag (!) 10 januari met ds. A. de Wit (in ’t Kerkheem van 20.00-21.30u)

-Maandag 30 januari met ds. W. Meijer (in ’t Kerkheem van 20.00-21.30u)

-Maandag 20 februari met

-Maandag 20 maart met ds. M. van Leeuwen (in ’t Kerkheem van 20.00-21.30u)

 

Hoe gaat de Centrale Bijbelkring (wijk 1)? U en jij bent hartelijk welkom op:

-Dinsdag 27 september met ds. K.M. Teeuw (in ’t Kerkheem van 20.00-21.30u)

-Dinsdag 18 oktober met ds. K.M. Teeuw (in ’t Kerkheem van 20.00-21.30u)

-Dinsdag 8 november met ds. K.M. Teeuw (in ’t Kerkheem van 20.00-21.30u)

-Dinsdag 13 december met ds. K.M. Teeuw (in ’t Kerkheem van 20.00-21.30u)

-Dinsdag 10 januari met ds. W. Meijer (in ’t Kerkheem van 20.00-21.30u)

-Dinsdag 31 januari met ds. W. Meijer (in ’t Kerkheem van 20.00-21.30u)

-Dinsdag 21 februari met ds. W. Meijer (in ’t Kerkheem van 20.00-21.30u)

-Maandag (!) 27 maart met ds. M. van Leeuwen (in ’t Kerkheem van 20.00-21.30u)

 

Hoe gaat de Centrale Bijbelkring (wijk 2)? U en jij bent hartelijk welkom op:

-Maandag 26 september met ds. A. de Wit (in Bethabara van 20.00-21.30u)

-Maandag 31 oktober met ds. A. de Wit (in Bethabara van 20.00-21.30u)

-Maandag 21 november met ds. A. de Wit (in Bethabara van 20.00-21.30u)

-Maandag 12 december met ds. A. de Wit (in Bethabara van 20.00-21.30u)

-Maandag 9 januari met ds. A. de Wit (in Bethabara van 20.00-21.30u)

-Maandag 30 januari met ds. A. de Wit (in Bethabara van 20.00-21.30u)

-Maandag 20 februari met ds. A. de Wit (in Bethabara van 20.00-21.30u)

-Maandag 20 maart met ds. A. de Wit (in Bethabara van 20.00-21.30u)

De Bijbelstudies zijn zodanig opgezet dat ze geschikt zijn voor alle leeftijden. Sommige thema’s lijken wellicht meer bij jongeren te passen, maar we hopen juist het gesprek tussen generaties te voeren zodat we van elkaar kunnen leren. De hand-outs worden van de eerste vier avonden worden deze week verspreid per mail. Als u rechtstreeks er één wilt ontvangen kunt u even een mailtje sturen naar ds.teeuw@hervormdvoorthuizen.nl. Ook komt er een editie op website van onze gemeente te staan. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met broeder Rijk van Dam, de coördinator van het bijbelkringseizoen (r.vdam@kpnmail.nl). Hopelijk sluit u of jij aan bij een centrale bijbelkring of huisbijbelkring. We vinden het fijn als je op deze manier betrokkenheid toont bij de gemeente en als we samen Gods stem en wil mogen vernemen met het oog op ons leven vandaag.

Namens het ministerie, ds. K.M. Teeuw 

 

 

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen