Informatie over de Oekraïne

1 september 2022

Door: Esther Mulder

Zoals aangegeven, zouden we na de vakantieperiode weer periodiek informatie verstrekken en jullie informeren over de laatste stand van zaken voor wat betreft de Oekraïne. Onze hulp richt zich in eerste instantie op het stadje Skwira, zo’n 100 km ten zuidwesten van Kiev, al komen er wel steeds nieuwe vragen van anderen bij, die we uiteraard oppakken waar mogelijk!

De afgelopen zomermaanden is er weer veel gebeurd. Er zijn nieuwe vluchtelingen bijgekomen in gastgezinnen, ook is er een gezin verplaatst en er komt komende week nog een vluchteling naar Voorthuizen. De oorlog is nog lang niet voorbij, veel mensen leven dagelijks in angst. In Skwira is het gelukkig redelijk rustig, af en toe een luchtalarm. Wel zijn er 10.000 vluchtelingen die daar worden opgevangen.

1. Afgelopen zaterdag mochten we ons presenteren op de jaarlijkse rommelmarkt. Een gedeelte van de prachtige opbrengst wordt bestemd voor Skwira. We bedanken de organisatoren van de rommelmarkt dat we deze mogelijkheid gekregen hebben!

2. In Bethabara is er iedere zondagmorgen om 10.30 uur een dienst, waarin vertaling is voor de bezoekers. Er komen zo rond de 40 Oekraïnse gasten. Voor een gezin vanuit Harskamp, die al maanden de diensten bezoekt, vragen we vervoer. Als iemand van jullie een keer (al is het maar eens in de twee maanden) wil rijden, willen jullie dan contact opnemen met Lettie van Geresteijn? (lettievg@gmail.com of 06-38830442)

3. Iedere (tweede) donderdag van de maand bidden voor o.a. de Oekraïne, dit in het Kerkheem naast de Dorpskerk van 19.00-20.00 uur. Welkom op 8 september!

4. Zondag was weer een dienst in Barneveld in gebouw Rehoboth, georganiseerd door meerdere kerken uit Barneveld/Voorthuizen. Voorganger was daar een Oekraïnse pastor uit Kiev, die nu in Barneveld woont, Valeri Kyba (zie foto). Eind september hopen we dit weer te organiseren in Bethabara, in de dienst van 16.45 uur.

5. TRANSPORT. We willen eind september weer een transport regelen.  In de bijlage onderaan dit bericht vind u wat er nodig is aan goederen. Spaart u vast mee? Meer informatie volgt binnenkort.

6. Er wordt een vrijwilliger gevraagd voor de vrijdagmiddagen in september. Vanuit het gastgezin in Huinen is er vervoer nodig voor moeder en kind naar de fysiotherapie. Heeft u een uurtje over? Graag dan even een mailtje naar Anja v.d. Vegte, fam.vdVegte@solcon.nl

De Skwiracommissie

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen