Een feestelijke zondag!

12 juli 2022

Door: Hans Wijnveen

Afgelopen zondag, 10 juli, werd ds. A. de Wit aan onze gemeente verbonden. We kijken terug op een feestelijke zondag!

Om 10.00 was er de bevestigingsdienst waarin ds. Teeuw voorging. Ds. Teeuw wees ons op Johannes de Doper, die de mensen naar Jezus stuurt: “Zie het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt!”. Daarna hebben we met een enorm aantal gemeenteleden gezellig nagepraat en dit heugelijke feit gevierd.

Om 14.30 ging ds. De Wit ons voor in zijn eerste dienst als onze eigen predikant. We leerden met elkaar over de intentie van het predikantschap, namelijk “Hij moet meer worden en ik minder”. Het draait niet om de persoon van de voorganger; als christenen zijn we allen ‘slechts’ heenwijzer naar Christus.

We wensen de familie De Wit een goede inburgering en fijne tijd in onze gemeente!

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen