Concept beleidsplan ter inzage

25 mei 2022

Door: Hans Wijnveen

Elke instantie en zo ook de kerk maakt eens in de zoveel tijd plannen voor de komende jaren.
Zogenaamde beleidsplannen. Hoe willen we gemeente zijn, hoe doen we dat, wat zijn de speerpunten, wat verdient meer aandacht etc. In onze gemeente is de afgelopen tijd gewerkt aan het beleidsplan 2022-2026. Er is een concept uitgewerkt wat we met u als gemeente willen delen.

Graag gaan we hierover met u over in gesprek en dat willen we doen op 9 juni om 19.30 uur in ’t Kerkheem. Het is een inloop tot 21.00 uur. We stellen het op prijs als u zich even aanmeldt, dan weten we waar we op moeten rekenen. Mocht u dan niet in de gelegenheid zijn en toch opmerkingen, vragen of aanvullingen hebben laat ons het weten via de mail.

Uw reactie of aanmelding zien we graag gemaild naar: scribaak@hervormdvoorthuizen.nl.

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen