Collecteren tijdens de erediensten vanaf zondag 1 mei 2022

19 april 2022

Door: Esther Mulder

Beste gemeenteleden,

Nu de coronamaatregelen al enige tijd zijn opgeheven hebben de colleges van Kerkrentmeesters en Diaconie nagedacht over hoe we in komende tijd de collectes in/bij de erediensten op een goede manier kunnen vormgeven. Belangrijk uitgangspunt vormt voor ons de overweging dat het brengen van de offergaven een wezenlijk onderdeel van de eredienst is en hierin terug hoort te komen.

Vanaf zondag 1 mei 2022 zal het collecteren tijdens de erediensten weer terugkomen op de manier zoals we dit gewend waren voordat corona uitbrak. De collecteschalen bij de uitgangen zullen verdwijnen. Wel blijft de mogelijkheid aanwezig om uw collectebijdrage digitaal via de appostel app te blijven betalen.

De Algemene Kerkenraad heeft op 7 april jl. ingestemd met het voorstel van beide colleges. Wij vinden het gepast om u vooraf over deze wijziging te infomeren, zodat dit niet als een onaangekondigde verrassing zal worden uitgevoerd.

Hartelijke groet,
Uw colleges van Kerkrentmeesters en Diaconie

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen