Een nieuwe woning voor predikantsgezin De Wit

11 april 2022

Door: Bert Strijker

Nieuwsbericht KRM – een nieuwe woning voor predikantsgezin De Wit

Met vreugde, blijdschap en dankbaarheid delen wij u mee dat er een woning is gekocht voor het predikantsgezin De Wit.

In de afgelopen weken hebben wij met verkopende partij goede en fijne gesprekken gehad. Het predikantsgezin De Wit heeft de woning bezichtigd een aangegeven hierin graag te willen gaan wonen. Het betreft de woning gelegen aan Hoornbloem 35. Vanaf juli 2022 heeft de kerk deze woning tot haar beschikking.

Wij zien in de manier waarop wij deze woning hebben kunnen kopen en de gesprekken die hebben plaatsgevonden hierin duidelijk Gods leiding. Het College van Kerkrentmeesters wilt u heel hartelijk bedanken voor uw meedenken en aandragen van diverse woningen. Dit naar aanleiding van het door ons geplaatste bericht om te zoeken naar een woning voor het predikantsgezin De Wit. Er is door heel veel gemeenteleden gereageerd en meegedacht. Diverse woningen zijn aangedragen.

Wij zijn dan ook heel blij dat er een geschikte woning is gevonden, de kerk deze kan kopen en in de komende tijd klaar kan maken voor de aanstaande verhuizing van het predikantsgezin De Wit.

Het College van Kerkrentmeesters hoopt u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Hartelijke groet, Uw College van Kerkrentmeesters

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen