Hulptransport Oekraïne

9 april 2022

Door: Esther Mulder

Als Skwiracommissie hebben we bijna dagelijks contact met de gemeente van ds. Peter Kozinsky. De situatie is op het moment dat we dit bericht schrijven, 8 april, nu de Russische soldaten zich rond Kiev hebben teruggetrokken, rustiger. Wel blijft de spanning over de komende weken; men verwacht een offensief in het oosten en zuiden en nog veel meer vluchtelingen. Ook is er veel onbegrip en verdriet over de signalen die binnenkomen over oorlogsmisdaden rond Kiev. In Skwira worden op dit moment ruim 10.000 (!) vluchtelingen uit regio Kiev en het oosten opgevangen, de verwachting is dat dit aantal nog gaat oplopen.

Financiën
Erg bedankt voor alle donaties, die binnengekomen zijn en binnenkomen. Weet, dat iedere euro goed besteed wordt! U kunt een gift overmaken op bankrekening NL 85 RABO 0367 9232 11 tnv Diaconie Herv. Gem. Voorthuizen. Graag vermelden: gift oorlog Oekraïne.

Opvang
Er zijn nu drie gezinnen uit Skwira opgevangen. Geen wijzigingen ten opzichte van vorige week.

De gemeente heeft afgelopen woensdag de Parel (voormalige Pauwenhof) geopend als opvanglocatie. Jullie hebben hier al bericht over ontvangen, inclusief een hulpvraag. Dineke Jongsma heeft dagelijks contact met de beheerder van de Parel en coördineert dit. Wellicht is er iemand die een sim lock vrije telefoon waar een kleine simkaart in kan over? Dat zou erg fijn zijn, graag dan even een mailtje naar niekendineke@hotmail.com

Transport
Met de opvang van 10.000 vluchtelingen en de eigen inwoners is er veel nodig en weinig te krijgen, nu de winkels dicht zijn. We kunnen ons dit niet voorstellen! Vanuit Skwira kan er een vrachtauto naar Voorthuizen komen. Daarvoor willen we weer een grote inzamelingsactie houden. Onder dit bericht staat een lijst met de goederen die nodig zijn en de datums waarop de goederen ingeleverd kunnen worden. Deze bijlage graag verder verspreiden onder je eigen contacten. Donderdag wordt deze ook huis aan huis verspreid in Voorthuizen.

  • We zoeken vier mensen die ieder één inzameldag willen coördineren. GRAAG AANMELDEN VOOR DINSDAGAVOND 12 APRIL. WOENSDAGAVOND 13 APRIL willen we van 19.00-20.00 uur even met deze coördinatoren bij elkaar komen bij Anja Bouwman, Klompenmakerslaan 44. Als je een aanmelding hebt gedaan, krijg je dinsdagavond hierover nog een mailtje.
  • DAARNAAST ZOEKEN WE VEEL MENSEN DIE (EEN MIDDAG EN/OF AVOND) WILLEN HELPEN INPAKKEN. Graag ook even aanmelden, dan maken we een rooster. Geef even aan wanneer je beschikbaar bent. Aanmelden kan op het mailadres: transport.skwira@gmail.com

Bidden
Zondagmorgen, na de 10.45 uur dienst, weer allemaal welkom in Bethabara om samen te kunnen bidden. Welkom!

Namens de Skwiracommissie:
Anneke en Dirk Klein 

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen