Hulp Oekraïne

15 maart 2022

Door: Esther Mulder

Enorm fijn, dat er zoveel mensen uit onze gemeente en de andere kerken in Voorthuizen onze broeders en zusters in Skwira helpen. We schrijven dit stukje tekst op 11 maart. We hebben de taken binnen de commissie verdeeld in we werken nu met vier subtaken:

1. Financiën
Enorm bedankt voor de stroom aan giften, die binnenkomt. Wees er van overtuigd, dat iedere euro bestemd wordt voor onze broeders en zusters in Skwira. Uiteraard houdt onze penningmeester, Janine van Nijhuis, dit keurig bij en kunnen en gaan we dit ook verantwoorden. Anja Bouwman ondersteunt Janine hierbij. Wilt u een gift overmaken, dan kan dit op bankrekening NL 85 RABO 0367 923211 tnv Diaconie Hervormde Gemeente Voorthuizen, ovv oorlog Oekraïne.

2. Opvang Vluchtelingen
Ook hiervoor hebben zich gemeenteleden aangemeld, die Lettie van Geresteijn en Renate Overeem vanuit de commissie gaan ondersteunen. Vorige week zaterdag arriveerde er een moeder met twee kinderen, maandag 13 maart hoopt opnieuw een gezin in Voorthuizen aan te komen, die in onze gemeente een plekje krijgt. We hebben dagelijks contact met Skwira. Op dit moment is het daar gelukkig rustig. Wel komen er heel veel mensen, die op de vlucht zijn vanuit Kiev en Oost Oekraïne, door Skwira heen. Ze worden daar opgevangen, krijgen eten e.d. Schrijdende toestanden, moeders met kinderen. Als de situatie verergerd en men moet daar ook vluchten, zijn we er klaar voor. Meer dan 60 (!) gemeenteleden willen hun huis openstellen, geweldig!

Vanuit de burgerlijke gemeente zijn we (Dirk Klein) bezig om ook grootschaliger opvang te regelen voor mensen uit heel Oekraïne. We hebben hier volgende week weer een overleg over. Hem is gevraagd of het mogelijk is dat onze kerken hierbij een ondersteunende rol willen spelen, ik heb uiteraard volmondig ja gezegd. Komt nog meer informatie over.

3. Transport
Dit wordt vanuit de commissie gecoördineerd door Gert Roseboom, die hier nu erg druk mee is. Gelukkig wordt ook hij ondersteund door gemeenteleden, die zich hiervoor hebben aangemeld. Bijzonder, wat er de laatste dagen allemaal gebeurd. Spontane acties van kinderen, die cup cakes verkopen, lege flessen ophalen, een Rotaryclub uit Huizen die druk bezig is voor Skwira, de Wilhelminaschool die volgende week vrijdag een verkoopactie gaat opzetten, bedrijven die bellen en toezeggingen doen, je wordt er stil van! Ook prachtig om te zien hoeveel mensen goederen komen brengen en hoeveel mensen ook weer worden ingezet en zich spontaan aanbieden om al die goederen te sorteren.

4. Bidden
Zondagmorgen na de 10.45 uur dienst weer de gelegenheid om een kwartiertje met elkaar te bidden voor Skwira en de Oekraïne en kunnen we even kort de laatste informatie geven. We doen dit nu in de kerkzaal, hebben we een microfoon en kunnen we na het bidden richting de koffie, verloopt e.e.a. wat beter denken we. Allemaal hartelijk welkom!

Tot slot:
We kunnen niet voldoende benadrukken hoe dankbaar de mensen in Skwira zijn voor jullie meebidden, meeleven en meedoen. Iedere dag, als we contact hebben, zeggen ze wel 10 keer dankjewel, is niet te stoppen. We hopen, dat er snel een doorbraak komt in deze uitzichtloze situatie en willen jullie, als Skwiracommissie, enorm bedanken voor alles. We hoeven maar wat te vragen en er staan veel meer mensen klaar dan nodig zijn, overweldigend. Bovenal danken we onze God, die Skwira en Voorthuizen op elkaars pad heeft gebracht, waardoor we ons, nu de situatie daar zo moeilijk is, voor hen in mogen zetten met gebed en daad.

De Skwiracommissie

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen