Bericht van Skwira commissie

2 maart 2022

Door: Bert Strijker

Onderstaande brief wordt zondag na de ochtenddiensten in beide kerken uitgedeeld.

En  is hier te downloaden

 

Broeders en zusters,

Al jaren zijn er nauwe contacten tussen onze Hervormde Gemeente Voorthuizen en Skwira, een stadje (ca 20.000 inwoners)  in de Oekraïne, ongeveer 100 km ten zuidwesten van Kiev. In Skwira is ds. Peter Kozinsky al die jaren onze contactpersoon. Hij verdeelt de hulpgoederen die we daar zelf heenbrengen of via een vaste pakketdienst gebracht worden,  ondersteunt een weeshuis en een opvangcentrum voor drugsverslaafden, helpt in het jaarlijkse kinderkamp waarbij al heel veel jongeren uit onze gemeente geholpen hebben enz. enz.

De mensen in Skwira leven nu in angst en verwarring. (Neerstortende) vliegtuigen boven je hoofd, nachten in een schuilkelder, het is niet voor te stellen. We hebben dagelijks contact met hen en blijven zo op de hoogte van de actuele stand van zaken. De komende zondagen houden we na de 10.45 uurs dienst in Bethabara een korte bidstond waarin we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Voor de inwoners van heel Oekraïne is deze tijd verschrikkelijk. Honderdduizenden vluchtelingen komen richting het westen. Fijn om te horen en te lezen dat er hier gironummers voor geopend worden, acties worden gehouden, mensen al worden opgevangen enz. Dat ondersteunen we uiteraard van harte!

Op dit moment is nog niet bekend dat er ook mensen uit Skwira, (moeten) gaan vluchten. Dat is ook een moeilijke beslissing, zeker omdat mannen tussen de 18-60 het land niet uit mogen. De gemeente van ds. Peter Kozinsky weet dat wij, als dit nodig is, snel kunnen en willen schakelen. Wel hebben we het aanbod van onze vaste pakketdienst om hulpgoederen te bezorgen gekregen. We hebben al veel telefoontjes van gemeenteleden gehad die hulp en onderdak aanboden. Dat is erg bemoedigend.

Als Skwiracommissie willen we, in nauwe samenwerking met onze diaconie, het aanbod om te helpen in beeld brengen.  Daarom onderstaande vier vragen. Als u wilt helpen, kunt u deze brief afgeven bij Anneke en Dirk Klein, Beatrixlaan 19. U kunt dit ook doorgeven via de mail: d.klein@planet.nl  Op het moment dat de hulpvraag voor opvang komt, nemen we dan met u persoonlijk contact op en staan we als gemeente klaar! Ook nemen we met u contact op als u hulpgoederen wilt doneren. We onderhouden ook contact met de andere kerken in Voorthuizen om te kijken hoe we hierin kunnen samenwerken.

Een vriendelijke groet, namens de Skwiracommissie en de Diaconie,

Anneke en Dirk Klein

———————————————————————————————————————————————–

(  )  Ik ben bereid om mensen uit Skwira (tijdelijk) op te vangen.

(  )  Ik ben bereid om naar Polen te rijden en deze mensen op te halen.

(  )  Ik ben bereid om vluchtelingen of de opvang financieel te ondersteunen

(  )  Ik ben bereid om hulpgoederen die nodig zijn te brengen

 

Naam:

Adres:

Tel.nr.:

Mailadres:

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen