Stille week – Thema: Het proces

24 maart 2022

Door: Esther Mulder

In de Stille week zijn er van maandag 11 april t/m woensdag 13 april elke avond vanaf 20.30 uur vespers van ongeveer drie kwartier in de Dorpskerk in Voorthuizen.

In de vespers wordt stilgestaan bij aspecten van het lijden van de Here Jezus Christus. Hoofdthema dit jaar is ‘Het proces’.

Op maandag-, dinsdag- en woensdagavond wordt stilgestaan bij de deelthema’s ‘De aanloop’, ‘De arrestatie’, ‘Het verhoor’. We zingen samen, luisteren naar orgel- en pianospel, een muziekgroep, of het koor Vox Vivenda. Er is een korte meditatie over het deelthema, we bidden samen en er zijn stiltemomenten.

Elke avond wordt ook kort nagedacht over het Heilig Avondmaal. We vieren dat in de gemeente op donderdagavond 14 april in een dienst die om 19.30 uur begint.

De Commissie Stille week is dankbaar dat we dit jaar de gemeenteleden en belangstellenden in de kerk mogen ontvangen. Samen mogen we stil zijn en bij woord en lied nadenken over het lijden.

We hopen op goede en gezegende avonden samen.
Hartelijk welkom!

Download via de button hiernaast het boekje dat hoort bij de vespers en diensten in de Stille Week

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen