Opbrengst actie Kerkbalans 2022

5 februari 2022

Door: Bert Strijker

Maandag 31 januari is de actie Kerkbalans 2022 afgesloten. Vele vrijwilligers hebben zich ingezet om de enveloppen weg te brengen en met uw financiële toezegging/ bijdrage op te halen. Hartelijk bedankt hiervoor. De actie Kerkbalans heeft het prachtige bedrag opgebracht van € 330.000,-. Wij willen u heel hartelijk bedanken voor de gedane toezeggingen/ bijdragen. Bovenal willen wij de Heere God danken dat Hij met deze opbrengst voorziet in de middelen die Zijn gemeente nodig heeft. Dat deze opbrengst tot groei en opbrengst mag zijn van het werk in onze gemeente. Heeft u de antwoordkaart voor de bijdrage nog niet ingevuld of is deze niet opgehaald, dan kunt u deze alsnog invullen en afgeven op het kerkelijk bureau.

 

College van Kerkrentmeesters

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen