Voorgenomen beroep ds. A. de Wit uit Besoyen

30 januari 2022

Door: Hans Wijnveen

De kerkenraad van wijk 2 is voornemens een beroep uit te brengen op ds. A. de Wit uit Besoyen. Tot vrijdag 4 februari is er gelegenheid om eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure in te brengen bij de scriba van wijk 2, Hans Wijnveen.

Vanuit Voorthuizen zijn er positieve gesprekken gevoerd ter kennismaking. We zijn blij dat we zo hoopvol mogen uitzien naar invulling van de predikantsplaats in wijk 2.

Als er geen bezwaren worden ingediend, zal het beroep ingaan op Deo Volente zaterdag 5 februari.

De familie De Wit ziet nu veel op hen afkomen. Er breekt een periode aan van biddend zoeken naar de weg die de Heere heeft hierin. We vragen uw meeleven en gebed voor hen.

|

Ds. A. de Wit

Mij is gevraagd om mezelf voor te stellen. Mijn naam is Ds. A. (Arie) de Wit, getrouwd met Corien en we hebben drie kinderen in de leeftijd van 14, 12 en 9 jaar oud. Sinds 1 maart 2015 ben ik verbonden aan de hervormde gemeente Besoyen (Waalwijk). Dit is de eerste gemeente die ik als predikant dien. Voordat ik predikant werd, heb ik 15 jaar in het bedrijfsleven gewerkt als project engineer. Dit deed ik naast de studie theologie (in deeltijd) die ik in 2012 afrondde. Vanaf medio 2012 tot mijn bevestiging als predikant in Besoyen werkte ik als pastoraal medewerker in de hervormde gemeente van IJsselstein (Ut.).

Ik ervaar het als een bijzonder voorrecht om in Gods koninkrijk te mogen werken. Dat begint voor mij met zelf geraakt worden door de boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Die Boodschap mag ik doorgeven. Ik mag getuigen van Wie Jezus Christus is en wat Hij wil geven door Zijn Heilige Geest. Het is mijn verlangen dat mensen Hem (beter) leren kennen in hun leven en zo getuige zijn van Hem in hun dagelijks leven.

Naast mijn werk als predikant proberen we als gezin regelmatig te wandelen of te fietsen.

Ik zie er naar uit om kennis te maken met de wijkgemeente ook al is dat in deze tijd niet eenvoudig. Hopelijk lukt het toch om op (afstand) een goede indruk van elkaar te krijgen.

Hartelijke groet, Familie De Wit

Adres:

Familie A. de Wit
Hollandsestraat 7
5141 HG Waalwijk
adewit@solcon.nl 

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen