Bomenkap Pastoriebos

16 december 2021

Door: Esther Mulder

Afgelopen vrijdag en zaterdag stonden er enkele berichten in de Barneveldse krant over de bomenkap in het Pastoriebos. Hierbij informeren wij u over de geschiedenis die leidde tot de bomenkap, de gebeurtenissen op deze vrijdag en welk vervolg wordt verwacht.

Gemeentebesluit
Na een schouw in de maand oktober en een daarop volgende commissievergadering met inspraak van belanghebbenden heeft de gemeenteraad het besluit genomen in te stemmen met de ontwikkelingsvoorstellen voor het Pastoriebos. Daarop is door de gemeente Barneveld de benodigde omgevingsvergunning voor onder andere de bomenkap verleend. De projectontwikkelaar heeft vanuit het gemeentebesluit niet onverwacht gehandeld. Voor specifieke belanghebbenden was het wél een verrassing.

Toestemming
Toen vorige week vrijdag een ingehuurde aannemer de werkzaamheden wilde starten blokkeerden enkele omwonenden dit. De afwezigheid van de projectontwikkelaar en de gemeente Barneveld leidde ertoe dat twee kerkrentmeesters werden opgeroepen om raad te geven. Daarop zijn de werkzaamheden stilgelegd en is aan enkele instanties gevraagd naar de legitimiteit van de bomenkap. Telefonisch bevestigde de gemeente Barneveld het recht voor de bomenkap. De inmiddels ter plaatse gearriveerde afgevaardigde van de provincie verwees naar een aanwezig eenkhoornest. Een deel van de bomen moest blijven staan wat bij ingehuurde aannemer ook vooraf bekend was en zou worden gehandhaafd. Voor de overige kapwerkzaamheden verwees de afgevaardige van de provincie door naar de gemeente Barneveld. De aanwezige handhaving (boa/politie) gaven uiteindelijk aan dat bomenkap is toegestaan. De handhaving gaf vervolgens aan dat géén van de aanwezigen de aannemer kon hinderen de werkzaamheden voort te zetten.

Alsnog pauze
De bomenkap ging daarmee door. Na enige tijd ontvingen betrokkenen via verschillende media een uitspraak van de voorzieningenrechter van de Raad van State. Deze stemde in met een net ontvangen verzoek van een omwonende om de kap onmiddellijk te staken. Deze rechter wil de zaak goed bestuderen voor zijn uitspraak, maar wil ook voorkomen dat een afgeronde bomenkap een goede bestudering onmogelijk maakt. De omwonende ageert bij deze rechter tégen het besluit van de gemeente Barneveld.

Op 6 januari 2022 zal de voorzieningenrechter uitspraak doen. Tot deze datum heeft de rechter de tijd om beide partijen – een lid van het actiecomité & de gemeente Barneveld – te horen en te beoordelen of de stillegging van de kap kan worden opgeheven of niet.

College van Kerkrentmeesters

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen