Aangescherpte coronamaatregelen

16 november 2021

Door: Esther Mulder

Nu de anderhalve meter weer terug is als verplichting heeft dat ook consequenties voor onze kerkdiensten. We moeten afschalen van 400 naar 200 plaatsen in de Dorpskerk en van 300 naar 150 in Bethabara. Dat is spijtig nu juist weer meer mensen de weg naar de kerk weten te vinden. Maar met deze aantallen kunnen we de kerkdiensten veilig houden. Om ervoor te zorgen dat de morgendiensten niet te vol worden is het noodzakelijk dat er ook voor de 9.30 uur dienst in de Dorpskerk een ticket wordt gereserveerd. Voor de 10.45 uur dienst was dat al het geval en dat blijft zo. Als u kinderen meeneemt die naar de bijbelklas gaan hoeft u voor hen geen ticket te reserveren. Voor de overige drie diensten hoeft niet gereserveerd te worden.

De overige activiteiten in de kerkelijke gebouwen zoals bijbelkringen en jeugdwerk kunnen doorgaan. Wel zal de opstelling van de stoelen in de zalen worden veranderd zodat u op anderhalve meter van elkaar kunt zitten.

Als u een dienst bezoekt wordt u een plaats aangewezen door één van de kosters. Ook bij het verlaten van de kerkgebouwen wordt u verzocht hun aanwijzingen te volgen en de anderhalve meter afstand in acht te nemen. In de kerkgebouwen geldt ook weer een verplichte looproute.

Het crisisteam

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen