Consequenties nieuwe coronamaatregelen voor de kerkdiensten

5 november 2021

Door: Bert Strijker

Consequenties nieuwe coronamaatregelen voor de kerkdiensten

De laatste weken zien we dat meer gemeenteleden de weg naar de kerk weer vinden. We zijn daar dankbaar voor. Het is goed om elkaar in de kerkdiensten te ontmoeten. We hebben weer vijf diensten en er is voldoende ruimte om diensten mee te maken. We vinden het verantwoord om de volgende maatregelen te nemen:

o We gaan niet afschalen. U kunt naar de diensten komen zonder reservering vooraf. Alleen voor de kwart voor elf dienst in Bethabara blijft het nodig om te reserveren.

o Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk moet u weer een mondkapje dragen. Die regel geldt voor ieder die ouder is dan 13 jaar.

o Het koffiedrinken na de morgendiensten vervalt.

o In Bethabara zijn de kapstokken weggehaald omdat het daar te druk wordt.

Voelt u zich veiliger in een dienst met minder mensen dan kunt u deelnemen aan de dienst van 8.45 uur en/of de middag- en avonddienst

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen