Bijbels dagboek 2022 – Een handvol koren

28 oktober 2021

Door: Esther Mulder

Een handvol koren is een uitgave van de GZB. Iedere dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen over na te denken en één voor persoonlijke bezinning. 

Het dagboek bevat bovendien extra’s, zoals kinderpuzzels, buitenlandse recepten en verhalen uit landen waar de GZB werkt. Medewerkers zijn predikanten, zendingswerkers en jongerenwerkers. Het dagboekje kost €13,- waarvan maar liefst €8,- daarvan is bestemd voor het zendingswerk. 

Het dagboek wordt voorafgaande en na de avonddienst op dankdag aangeboden in de dorpskerk en in de middag- en avonddienst in Bethabara. U kunt het ook kopen op het kerkelijk bureau. Gemeenteleden van 75 jaar en ouder ontvangen dit dagboek gratis via de diaconie.  

Medewerkers zijn onder anderen: ds. W. Verboom (Harderwijk), ds. L.J. Vogelaar (Indonesië), ds. M.J. Tekelenburg (Monster), ds. G. Lustig (Frankrijk). Aan de overdenkingen voor jongeren wordt meegewerkt door onder anderen: Björn van Veelen (Indonesië), Nieske Selles (Ermelo), Heleen van der Sluijs (Bosnië), Danny en Tabitha Schurink (Genemuiden), ds. W. Poldervaart en Robert Duits uit onze eigen gemeente. 

Een fijn dagboek om komend jaar (weer) te gebruiken!   

De Missionaire Commissie

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen