Nieuwe ambtsdragers nodig

9 oktober 2021

Door: Hans Wijnveen

Eind 2021 loopt de ambtstermijn af van een groot aantal broeders. Velen stellen zich herkiesbaar, waarvoor we heel dankbaar zijn. Er ontstaat echter ook een aantal vacatures.

Mogen we rekenen op uw betrokkenheid bij het vervullen van deze vacatures? Bid, dat de juiste mensen worden gevonden om samen zorg te dragen voor onze gemeente. We krijgen ook graag voorstellen van u voor mogelijke nieuwe ambtsdragers.

Namen indienen kan tot uiterlijk 20 oktober 2021 bij de scriba’s van wijk 1, 2 of de AK, afhankelijk van de vacature.

Alle informatie vindt u in de infobrief die u hier kunt downloaden.

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen