Voortgang beroepingswerk

5 oktober 2021

Door: Hans Wijnveen

De kerkenraad heeft in de vergadering van 23 september eensgezind een predikant gekozen uit de voordracht van de beroepingscommissie, maar toen we contact opnamen voor kennismaking, bleek dat deze predikant momenteel geen beroepen in overweging neemt. Dat was ons helaas niet bekend aangezien dit niet was gepubliceerd.

De beroepingscommissie gaat weer aan de slag en we hopen voor de kerkenraadsvergadering van oktober opnieuw een voorstel te hebben.

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het vervullen van de predikantsvacature. Het is zeker niet eenvoudig maar we geloven en vertrouwen dat de Heere het proces leidt. Beroepingscommissie en kerkenraad doen daarin biddend hun werk en laten we als gemeente ook het beroepingswerk in onze gebeden aan de Heere voorleggen.

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen