Verruiming aantal kerkgangers in de erediensten

27 september 2021

Door: Bert Strijker

Verruimingen na 25 september

Het Interkerkelijk Overleg Overheidszaken heeft een advies gegeven over kerkdiensten na 25 september en de PKN heeft dit advies overgenomen. Er wordt geadviseerd om elkaar de ruimte te geven en rekening te houden met mensen met een kwetsbare gezondheid en die angstig zijn.

De wijkkerkenraden hebben een voorstel van het crisisteam over verruimingen na 25 september afgelopen donderdag besproken en overgenomen.

– Per 3 oktober wordt het aantal kerkgangers in de Dorpskerk verhoogd naar 400 en in Bethabara naar 300.

– Er wordt voor gezorgd dat er één zitplaats ruimte is tussen mensen die niet tot hetzelfde gezin behoren. In Bethabara is er meer afstand tussen de rijen.

– Voor de morgendiensten blijft het noodzakelijk om een ticket te reserveren, voor de middag- en avonddiensten niet.

– U wordt niet gecontroleerd op een coronapas bij binnenkomst.

– De kosters wijzen u een plaats waar u kunt zitten.

– Hecht u aan de 1,5 meter dan is dat in de middag- en avonddiensten beter mogelijk dan in morgendiensten.

Wij willen in de komende weken zien hoe de besmettingscijfers en het sentiment in de samenleving zich ontwikkelen om te bezien of verdere verruimingen mogelijk zijn. We gaan ook onderzoeken of het weer mogelijk is om de 8.45 uur dienst in Bethabara terug te krijgen, maar ventilatieregels maken dat nu nog lastig.

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen