Dankwoord openluchtdiensten

6 augustus 2021

Door: Esther Mulder
De openluchtdiensten zijn inmiddels weer voorbij. Het is heel fijn geweest om deze diensten te houden. Dat zou onmogelijk zijn geweest zonder de hulp van vele vrijwilligers. Op de voorgrond de helpende handen voor, tijdens en na de dienst. Minder zichtbaar in de voorbereidingen van de liturgie en in de communicatie via de beamer, kerkblad en website. Allen hebben bijgedragen aan de opbouw van Zijn gemeente en versterking van het geloof. Dank voor jullie inzet daarbij. Alle glorie aan Hem Die ons hiertoe in staat stelt.

Een goede vakantieperiode toegewenst.

Namens de commissie OPL hartelijke groet,

Wim Doest
Martien van Dijk
Wim van der Stelt

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen