Belijdenisdienst 18 juli

14 juli 2021

Door: Hans Wijnveen

D.V. zondag 18 juli doen 9 jonge gemeenteleden openbare belijdenis van hun geloof. Een prachtig moment waar we als gemeente getuige van mogen zijn!

De dienst is om 16.00 buiten bij de Dorpskerk.

Maak hier vast kennis met de belijdeniscatechisanten:

De reden dat ik belijdenis doe is: omdat Jezus mij liefheeft en mij Zijn genade en vergeving heeft gegeven. Uit deze genade en liefde wil ik graag leven!

Joël Klok

Ik doe graag belijdenis omdat ik deze stap zie als een heel mooi (nieuw) begin van een levende relatie met God, waarin ik dit mag gaan voelen en mag uitstralen.
Gijsella Legemaat

Ik wil graag belijdenis doen omdat ik kies voor een leven met god nadat ik een groot deel van mijn leven zonder Hem heb geleefd. Daarom verlang ik naar de doop en het doen van belijdenis.
Patricia Oosterbroek-Kamphuis

Ik wil graag belijdenis doen omdat ik weet dat ik niet zonder Hem kan en Hem de rest van mijn leven wil volgen.
Sven Oosterbroek

Ik doe graag belijdenis, omdat ik het verlangen heb om te groeien en vrucht te dragen. Ik zie hoe wonderbaarlijk God is en hoe dankbaar we mogen zijn voor alles wat we van Hem ontvangen. Ik moet toegeven dat de verleiding groot is om gewoon ‘je ding te doen’ en de makkelijke weg te kiezen, maar ik wil een schaapje zijn die zijn Herder volgt en een herder zijn voor een ander. Zijn liefde voelen en die liefde ook uitstralen.

Wilma Mijnarends-Legemaat

Ik wil graag belijdenis doen, omdat ik steeds meer besef dat ik als kind van God ‘onvoorwaardelijk geliefd’ ben. Dat is voor mij een fundamentele draai in mijn denken, omdat ik het niet zelf hoef te (of zelfs kan) verdienen. Die gedachten geeft me rust, vrede en dankbaarheid. Die God, die mij zo liefheeft, wil ik volgen. Daar wil ik bij horen en aan Zijn Koninkrijk wil ik bouwen.

Jos Mijnarends

Ik doe graag belijdenis omdat ik JA wil zeggen tegen God als antwoord op mijn doop. Ik wil Zijn aangereikte Hand vastpakken en samen met Hem verder leven. Ik ben blij en dankbaar dat ik een kind van God mag zijn!
Miranda van Norel–Elbertsen

Ik doe graag belijdenis omdat ik geloof in Jezus en Hij voor mij een inspiratiebron is. Als iedereen zou proberen zoals Hem te leven, dan zou deze wereld er een stuk mooier uit kunnen zien.
Aldo van Norel

Ik doe graag belijdenis omdat God mijn redder is en ik graag wil dienen in zijn koninkrijk!
Violet van Malenstein

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen