Reserveren middag- en avonddienst vervalt

9 juli 2021

Door: Esther Mulder

Vanaf 25 juli komt de middagdienst in Bethabara weer terug. U hoeft niet te reserveren voor deze dienst. Wel wordt u bij binnenkomst geregistreerd. Dat geldt ook voor de avonddienst in de Dorpskerk. We merken dat het reserveren voor sommige mensen een drempel is om de diensten te bezoeken en die willen we daarmee wegnemen. Dus voor de middag- en avonddienst hoeft u niet meer te reserveren.

Voor de ochtenddiensten blijft het reserveren wel nodig omdat er anders teveel mensen naar de kerk komen en we mensen terug moeten sturen.

We hopen dat u de weg naar de kerk weer vindt en ontmoeten u graag in de diensten.

Uw College van Kerkrentmeesters

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen