Nieuwbouwproject ‘de Pastorietuin’

25 juni 2021

Door: Esther Mulder

Beste gemeenteleden,

Zoals wellicht bij de meeste van u bekend ligt op dit moment (van 4 juni t/m 15 juli 2021) de laatste versie van het veelbesproken nieuwbouwplan “de Pastorietuin” ter inzage bij de gemeente Barneveld. Het leek projectontwikkelaar Van Bekkum op advies vanuit oa. ons college dan ook nu een goed en juist moment om het projectplan van alle kanten te belichten door impressies te laten zien en alle  betrokken partijen aan het woord te laten in de vorm van een presentatieboek.

De betrokken partijen die van deze gelegenheid gebruikmaken en zich in het document uitspreken over het project, zijn het erover eens: de Pastorietuin kan een verbetering voor het betreffende gebied en een aanwinst voor Voorthuizen zijn.

In het presentatieboek treft u het verhaal van de Pastorietuin aan. Zo volledig en duidelijk mogelijk. Onderbouwd met impressies van het plan en interviews met betrokkenen. Het presentatieboek kunt u onder dit bericht downloaden. Indien gewenst liggen er ook enkele fysieke exemplaren beschikbaar in onze kerkelijke gebouwen. Met projectontwikkelaar Van Bekkum hebben wij als college de volgende afspraak gemaakt. Zodra de gemeenteraad van de gemeente Barenveld akkoord heeft gegeven voor verdere uitvoering en ontwikkeling van dit plan zal er een informatieavond door projectontwikkelaar Van Bekkum worden georganiseerd voor alle betrokkenen en geïnteresseerden.

Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Uw College van Kerkrentmeesters

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen