Bedankbrief school in Peru

6 mei 2021

Door: Esther Mulder

Eind vorig jaar heeft Jannet Smelt u namens het PCOP (Protestants Christelijk Onderwijs Peru) gevraagd om uw bijdrage. De nood was hoog, omdat ouders het schoolgeld onder andere door de Corona crisis niet meer konden opbrengen en er was geld nodig om het onderwijs door te laten gaan. U als gemeente heeft massaal gehoor gegeven aan deze oproep met als resultaat dat er circa € 13.500 is opgehaald in onze gemeente. De diaconie heeft dit bedrag verdubbelt en gezamenlijk met andere donoren en gemeenten die dit werk steunen is het gelukt om de benodigde gelden bij elkaar te brengen. De kerkenraad van de gemeente waar de school onder valt verwoorde dit als volgt:

“We danken onze barmhartige God voor wat Hij u allen in het hart gaf en bidden dat Hij u in zijn onbegrensde goedheid zal zegenen voor deze daad van gehoorzaamheid”

Als diaconie vinden wij het ontzettend fijn dat als er een beroep wordt gedaan op u als gemeente dit op deze manier uitwerkt en gezegend mag worden. In bijgaande brief kunt u lezen wat er allemaal met het geld is gedaan en wat het heeft betekent.

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen