Even niet zingen in de kerk

23 januari 2021

Door: Hans Wijnveen

Omdat de PKN nu het dringende advies geeft om in de kerkdiensten niet meer te zingen zullen we daar gevolg aan geven. Dat betekent dat er voorlopig geen zanggroep of zangers meer zullen zijn die de diensten begeleiden. Wel zullen de organisten dienst doen en zij zullen de liederen die de predikant heeft opgegeven spelen. Daarnaast zullen er liederen op de beamer worden getoond die op het internet beschikbaar zijn. Voor de Dorpskerk moeten hiervoor aanpassingen worden gedaan aan de apparatuur en zal het nog even duren voordat dit is gerealiseerd. We vinden het bijzonder spijtig dat we tot deze maatregel moeten overgaan, maar vinden het onverstandig om van het advies van de PKN af te wijken.

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen