Actie Kerkbalans

23 januari 2021

Door: Hans Wijnveen

Actie Kerkbalans 2021

De actie Kerkbalans start D.V. maandag 18 januari. Omdat we dit jaar met corona hebben te maken gaan we het anders doen:

  • De enveloppen worden bij u bezorgd,
  • Wij komen de antwoordkaarten dit jaar NIET bij u ophalen,
  • We vragen u zoveel mogelijk uw toezegging per mail aan ons door te geven. Het mailadres is: kerkelijkbureau@hervormdvoorthuizen.nl
  • U mag uw antwoordkaart ook bij het kerkelijk bureau in de brievenbus doen,
  • Wilt u uw bijdrage overmaken naar onze bankrekening: NL30 RABO 0366 3513 46 onder vermelding van ‘actie kerkbalans 2021’
  • U kunt ook gebruik maken van de appostelapp
  • Het geld mag ook bij het kerkelijk bureau worden afgegeven of in de brievenbus worden gedaan. Vermeldt dan wel uw naam bij uw bijdrage. Tijdens de lockdown is het kerkelijk bureau gesloten voor bezoekers. Als u uw bijdrage wil afgeven, wacht dan tot de lockdown weer voorbij is.

De actie kerkbalans 2021 wordt op deze manier op een coronaveilige wijze uitgevoerd.

We willen graag de kerkelijke activiteiten door laten gaan. Daarvoor hebben we elk jaar opnieuw geld nodig. Dat houdt ons heel afhankelijk. Allereerst van onze God, want we weten dat Hij Zijn kerk in stand houdt. Maar ook van u. We willen graag een financieel gezonde gemeente blijven, waarbij de jaarlijkse uitgaven kunnen worden betaald uit de jaarlijkse inkomsten. De actie Kerkbalans is de belangrijkste bron van inkomsten voor onze gemeente. De uitgaven die we doen zijn nodig om de pastorale taken goed te kunnen uitvoeren en om catechese en jeugdwerk in stand te houden. Maar ook om de kerkelijke gebouwen te onderhouden. In coronatijd zijn de inkomsten van onze kerk behoorlijk gedaald.

Daarom doen we ook dit jaar een beroep op u om met elkaar de lasten te dragen. Het thema dit jaar is: “Geef vandaag voor de kerk van morgen” Niet iedereen kan evenveel bijdragen en dat hoeft ook niet. Maar als we allemaal geven naar dat we kunnen missen, dan zijn we ervan overtuigd dat we de kosten die we maken kunnen betalen. Wilt u serieus en biddend na denken over uw bijdrage.

Heeft u nog vragen over de actie Kerkbalans, mail dan naar: secretariskrm@hervormdvoorthuizen.nl of bel: 06-461 30 114.

College van Kerkrentmeesters.

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen