Samenwerking

Buiten onze gemeente zijn er veel organisaties die hulp en ondersteuning bieden. Met een aantal van deze organisaties werken we samen.

Voor elkaar vakantieweken

Door de Hervormde Vrouwenbond worden de ‘Voor elkaar vakantieweken’ georganiseerd voor mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap of beperking. Er kan een boottocht gemaakt worden of een week verbleven worden in één van de daarvoor ingerichte vakantieverblijven. Wilt u deelnemen of helpen? Neem dan contact op met Artin Doppenberg: 06 2055 6909.

Hervormde diaconale stichting zorg (HdS Zorg)

HdS Zorg is een christelijke organisatie voor zorg, waar deskundige medewerkers garant staan voor betrouwbaarheid en kwaliteit. In de gemeente Barneveld biedt deze organisatie professionele thuiszorg in de vorm van verpleging en verzorging en huishoudelijke zorg.

HdS Zorg heeft een Raad van Advies (RvA) gevormd door diakenen van de Hervormde gemeenten, Gereformeerde gemeenten en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Namens onze gemeente maken Jan Overeem en Artin Doppenberg deel uit van deze RvA. Deze raad heeft voornamelijk als doel de identiteit te bewaken en gevraagd en ongevraagd advies te geven.

Zie voor meer informatie: www.HdSZorg.nl

Contact
Verpleging en verzorging: 0342-405618 of  wijkverpleging@hdszorg.nl.
Huishoudelijke hulp:0342-405600 of wmo@hdszorg.nl.

Diaconaal netwerk regio Barneveld

Dit netwerk wil graag ondersteuning bieden bij zorg- en hulpvragen. Daarnaast willen ze hulp bieden bij persoonlijk financiële of administratieve zaken. Ook helpen ze graag bij het invullen van formulieren voor bijvoorbeeld het aanvragen van een toeslag.

Namens onze gemeente is Dries Spruijt contactpersoon: dspruijt@hervormdvoorthuizen.nl. Of mail naar diaconie@hervormdvoorthuizen.nl.

Zie voor meer info: http://www.diaconaalnetwerk.nl

Elan

Elan staat midden in de samenleving van de gemeente Barneveld. Ze helpen kinderen, jongeren en volwassenen om te werken aan het welzijn van zichzelf en van hun naaste. In deze huidige tijd willen ze met elan hun werk doen, met bevlogenheid. Samen met de gemeente, met kerken, met scholen, met vrijwilligers en collega-organisaties is Elan een plek waar mensen met elkaar verbonden worden, nieuwe hoop krijgen en praktische handvatten om zelf weer verder te kunnen.
Voor meer informatie (ook als je je zorgen maakt om iemand anders): www.elanbarneveld.nl.

Elan heeft een Raad van Advies gevormd uit een aantal diakenen uit de kerken in Barneveld. Namens onze gemeente maakt L. van de Beek deel uit van deze raad.

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen