Psalm 121

Psalm 121

Psalm 121:1,2 (bewerkt) Wij slaan onze ogen op naar de bergen, vanwaar zal onze hulp komen? Onze hulp is van de HEERE,Die hemel en aarde gemaakt heeft. Dit beeld is na intensieve gesprekken met Liesbeth Zethoven door haar gemaakt. De basis daarvan is psalm 121.Twee...