Rimpelingen

Bij dit heel fijn en creatief gevouwen papier, dat de rimpelingen in ons leven verbeeldt, verwoordt Janny zelf poëtisch: Rimpelingen — Ontmoetingen — Mooi – Moeilijk – Groot – Klein — Diep — Vlak — Licht — Donker — Altijd — Verandering — Ontmoetingen — Rimpelingen

Informatie

Kerkenraad

Beleidsplan

Liturgie

ANBI gemeente

ANBI diaconie

Contact

Kerkelijk bureau | contactinformatie

Predikanten | pastoraat

Zaalruimte reserveren

Omgangsregels / Grensoverschrijdend gedrag