Psalm 121

Psalm 121:1,2 (bewerkt) Wij slaan onze ogen op naar de bergen, vanwaar zal onze hulp komen? Onze hulp is van de HEERE,Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Dit beeld is na intensieve gesprekken met Liesbeth Zethoven door haar gemaakt. De basis daarvan is psalm 121.Twee handen houden elkaar vast en twee open handen wijzen naar de hemel. De hoofden zijn opgeheven en de ogen zijn op God gericht. Hiermee willen we aangeven dat ons (huwelijks) leven, dat in Gods missionaire dienst staat, van Hem afhankelijk is. Het is gemaakt van serpentijn.

Wim en Anke Poldervaart

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen