Hond

Kadi is pas 12 jaar op het moment dat ze dit schilderde. Dat maakt het schilderij van dit schattige hondje wel bijzonder.

Informatie

Kerkenraad

Beleidsplan

Liturgie

Rommelmarkt

ANBI gemeente

ANBI diaconie

Contact

Kerkelijk bureau | contactinformatie

Predikanten | pastoraat

Zaalruimte reserveren

Omgangsregels / Grensoverschrijdend gedrag