Praktische ondersteuning

Binnen onze gemeente is er een groep vrijwilligers die je graag wil helpen als er een klus(je) gedaan moet worden in of om het huis.

Klussendienst

Heb je hulp nodig bij klussen in en om het huis? Bijvoorbeeld verven, behangen, sauzen van een slaapkamer of kleine reparaties in huis. Ook een tuintje opknappen, snoeien of wat tegels opnieuw leggen, zijn klussen waar onze vrijwilligers hun hand niet voor omdraaien.
Als je niet de financiële middelen heeft om een klus te laten doen door een schilder of klusbedrijf, dan kunnen wij helpen. De diaconale hulpdienst is er voor jou.

Hulp aanvragen kan bij Gerard Overeem: 06 25015385 of bij een van de diakenen. Je kunt ook een mailtje sturen naar diaconie@hervormdvoorthuizen.nl.

Diaconale hulpdienst

Naast de klussendienst bestaat er ook de diaconale hulpdienst. Deze dienst probeert te voorzien in aanvullende hulp, zoals boodschappen doen voor ouderen, voorlezen, wandelen, vervoer naar de dokter en hulp bij ziekte.
De coördinator hiervan is diaken Gerard Liefting: 0342-465993
De contactpersonen zijn Dina van Heusden: 0342-472052 en Riet van Norden: 0342-472582.

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen