Een persoonlijk gesprek

Pastoraat

Als gemeenteleden willen we voor elkaar zorgen. We zien naar elkaar om, hebben belangstelling en zorg voor elkaar.

Soms heb je behoefte aan specifieke zorg. Een vertrouwelijk gesprek, bemoediging, advies.

Dat kan altijd!

Neem contact op en we zorgen dat je met de juiste persoon in contact komt.

Je wijkouderling

Je kunt met al je vragen over je geloof, gezin, kerk etc. altijd terecht bij je wijkouderling. Indien nodig, kan je wijkouderling je in contact brengen met anderen die je verder kunnen helpen.

Weten wie je wijkouderling is? Kijk bij de kerkenraden

Jongeren

Soms kun je je eenzaam, onzeker, somber of schuldig voelen. Misschien zou je wel iemand in vertrouwen willen nemen, iemand die even naar je zou willen luisteren.
Je bent niet de enige! We hebben al met verschillende jongeren mogen meelopen. Jongens en meisjes, jonger of al wat ouder. Over je situatie praten is een stapje in de goede richting.
Je kunt ons altijd een mail sturen. Wij hebben een geheimhoudingsplicht. We spreken niet met anderen over wat je met ons deelt, tenzij het noodzakelijk is voor jou of voor ons, maar dan altijd in overleg met jou!

Liever anoniem contact? Stichting Chris biedt veel informatie en je kunt online chatten: https://jongeren.chris.nl/

 

Mail het Pastoraal Jeugdteam:
pjt@hervormdvoorthuizen.nl

Dopen

Kinderen van de gemeente zijn kinderen die in het verbond met God zijn opgenomen, die alleen uit genade kunnen leven. De Doop is het teken en de bezegeling van het verbond.

In 2024 zijn er, zo de Heere wil, doopdiensten gepland op:
15 jan – 17 mrt – 12 mei – 7 jul – 22 sep – 15 dec
Meer informatie en aanmelden dopelingen

Kerkelijk bureau – 0342 473 674
kerkelijkbureau@hervormdvoorthuizen.nl

Algemeen pastoraat

Alles rondom pastoraat mag u doorgeven aan pastoraal werker Heintje van Olst. Als u dat wenst, geeft zij het door aan de predikant en ouderling. En alleen als u dat wilt, wordt u genoemd bij voorbede en kerkbode.

Bij pastorale dingen kunt u denken aan:

  • de geboorte van een baby
  • opname in en/of ontslag uit het ziekenhuis of een andere zorginstelling
  • als u (thuis) ziek bent
  • graag voorbede zou willen
  • bij een overlijden
  • een huwelijksjubileum
  • zorgen of geloofsvragen
  • een luisterend oor

Als u graag een pastoraal bezoek wilt of een telefonisch gesprek, laat dat dan gerust weten!

Heintje van Olst-Haze – 06 49 660 122
hvolst@hervormdvoorthuizen.nl

Ouderenpastoraat

Voor ouderenpastoraat in zorgcentrum Nieuw-Avondrust.

We willen graag met u meeleven bij ziekte, zorg, jubileum of andere gevallen. Ook als u bezoek wilt ontvangen, kunt u contact opnemen.

Gert van Steeg – 0342 434 080
gvsteeg@hervormdvoorthuizen.nl

Huwelijk

In de kerkdienst beloof je – voor God en Zijn gemeente – dat jullie elkaar liefhebben en elkaar trouw blijven. Bovendien vragen we met jullie, God om Zijn zegen over jullie huwelijk. Wij geloven namelijk dat het huwelijk een instelling van God is. Al in Genesis 2, bij de schepping van de mens, lezen we over de levenslange eenheid tussen man en vrouw. Daar wil God Zijn zegen over geven.

Meer informatie en aanvragen huwelijksdienst

Kerkelijk bureau – 0342 473 674
kerkelijkbureau@hervormdvoorthuizen.nl

Informatie

Kerkenraad

Beleidsplan

Liturgie

Rommelmarkt

ANBI gemeente

ANBI diaconie

Contact

Kerkelijk bureau | contactinformatie

Predikanten | pastoraat

Zaalruimte reserveren

Omgangsregels / Grensoverschrijdend gedrag