Omgangsregels en protocol seksueel misbruik

Ter informatie

Hier vind je de omgangsregels en protocol seksueel misbruik, zoals vastgesteld door de Algemene Kerkenraad.

Seksueel misbruik?

Heb jij te maken met seksueel misbruik? Blijf er niet mee rondlopen! Er zijn mensen met wie je hierover in vertrouwen kunt praten.

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen