Oekraïne

De Skwiracommissie is al jaren actief binnen onze gemeente en helpt de gemeente van dominee Peter Kozinsky in Oekraïne.

POTGRONDACTIE

Bestellingen voor potgrondactie 2024 graag op 9 maart doorgeven aan potgrondverkoop@gmail.com of bericht naar 06-39579353.

Graag uw naam en adres vermelden.

Het werk van de commissie

Er zijn al vanaf 1985 contacten met de dominee en er is een kerk gebouwd, die later met een prachtige ruimte voor de jeugd is uitgebreid. In omliggende dorpen zijn er 7 huisgemeenten waar ds. Kozinsky samen met zijn zoon Timofee voor zorgt.
De belangrijkste opdracht is het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus. Daarnaast mogen wij financiële hulp verstrekken voor bijvoorbeeld medicijnen, kleding en voedsel. Ook helpen we met het organiseren van een kinderkamp wat zomers plaatsvindt in Skwira. Vanuit onze gemeente gaan zowel commissieleden als jongeren op eigen kosten daar iedere zomer heen. Er is ook een weeshuis dat wordt ondersteund, de kinderen krijgen in Oekraïne namelijk vanuit de overheid alleen de eerste levensbehoeften. Door de giften konden we de afgelopen jaren voorzien in onder andere vitaminen, medicijnen, kleding en schoenen. In 2012 zijn we gestart met de hulp aan een drugsopvangcentrum in Skwira, waar men niet alleen van de drugs en drank afkickt, maar ook in aanraking komt met het evangelie.

Vanaf februari 2022, na het uitbreken van de oorlog, ondersteunt de Skwiracommissie de gemeente in Skwira door middel van periodieke transporten. Ook coördineren wij de opvang van vluchtelingen uit Skwira en wijde omgeving in Voorthuizen.

Sinds januari 2021 maakt de Skwiracommissie deel uit van onze diaconie.

De commissie

De Skwiracommissie bestaat momenteel uit:
Dirk Klein – voorzitter
Gert Schalk – penningmeester
Renate Overeem – kinderkamp
Gert Roseboom – contactpersoon potgrondactie
Anneke Klein – contactpersoon kerstkaartenactie
Lettie van Geresteijn – contactpersoon gebedskring
Anja Bouwman – secretaresse

 

Meer informatie?

Neem gerust contact op met één van onze commissieleden.

Dat kan via de voorzitter:  Dirk Klein (dklein@hervormdvoorthuizen.nl), tel.: 0630 198 073

Voor financiële bijdragen: IBAN: NL85 RABO 0367 9232 11  t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Voorthuizen

Dominee Peter Kozinsky met zijn vrouw

Timofee Kozinsky met zijn vrouw

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen