Missionaire Commissie

We zijn er om elkaar te helpen.

Het evangelie verspreiden

De missionaire commissie zet zich in voor het verspreiden van het evangelie aan christenen en niet-christenen in Nederland en alle andere landen en streken van de wereld. We willen Met name onze gemeente informeren en stimuleren om aan deze verspreiding mee te werken.

Er wordt aan toerusting gedaan (drie missionaire kerkdiensten per jaar), er wordt geld ingezameld dat bestemd is voor de zending in binnen- en buitenland (GZB collecte) en er worden boekjes verkocht (Een handvol koren).

 De overige taken van de Missionaire Commissie worden benoemd in een jaarlijks vast te stellen jaarplan.

Wilt u meer weten?  Neem gerust contact met ons op.

Wij zijn: 

Dirk Klein, missionaire ouderling

Heidy Verhoef, secretariaat

We zijn bereikbaar via 0342-476013 (Heidy Verhoef)

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen