Missionair

Missionaire gemeente

We willen ons inzetten voor het verspreiden van het evangelie aan christenen en niet-christenen in Nederland en alle andere landen en streken van de wereld.

Alpha-cursus

Op Alpha ontdek je het christelijk geloof op een laagdrempelige en gezellige manier. Een Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen:

  • Eten
  • Korte inleiding
  • Gesprek in kleine groep
Carol van Ramshorst – 06 11 060 684
alpha@hervormdvoorthuizen.nl

VakantieBijbelWeek

In de laatste week van de zomervakantie is er VakantieBijbelWeek. Een feestelijke week voor alle kinderen uit Voorthuizen. Samen luisteren naar verhalen uit de Bijbel, veel zingen, spelen en knutselen.

Naar de VBW pagina

Tineke van Middendorp – 06 52 839 781
vbw@hervormdvoorthuizen.nl

OpenLuchtDienst

Ieder jaar, op de 4e zondag van juni, organiseren de kerken van Voorthuizen samen een dienst in de open lucht.

Arie van den Top – 06 51 690 049
info@hervormdvoorthuizen.nl

Centraal Azië

Simone is een gemeentelid die sinds 2000 woont en werkt in een land in Centraal-Azië. Ze heeft jarenlang in een klein dorp gewoond om de plaatselijke bevolking te vertellen over God. Dit kan niet in het openbaar, in het land is evangelisatie namelijk verboden door de overheid. De mensen hier leven in een cultuur van oude gebruiken, geloven en allesbepalende familietradities, waarbij je niet geaccepteerd wordt als je een ander geloof aanneemt dan je omgeving.

Suzanne van der Haar – 06 20 452 841
wcavoorthuizen@gmail.com

Wycliffe

Jarenlang heeft Gert gewerkt namens Wycliffe Bijbelvertalers in Oost-Congo aan een Bijbelvertaling voor de Lika’s. Deze vertaling is nu in gebruik genomen, een enorme zegen! 

Op dit moment werkt Gert onder de Boa’s, een grote bevolkingsgroep in Oost-Congo, naar schatting een kwart miljoen mensen. Zij leven diep in het oerwoud en vragen al sinds 1979 om een bijbel in hun eigen taal.

Anja van den Berg – 06 43 510 338
avdberg@hervormdvoorthuizen.nl

Informatie

Kerkenraad

Beleidsplan

Liturgie

Rommelmarkt

ANBI gemeente

ANBI diaconie

Contact

Kerkelijk bureau | contactinformatie

Predikanten | pastoraat

Zaalruimte reserveren

Omgangsregels / Grensoverschrijdend gedrag