Missie en visie

Door Hem staan we samen sterk.

Onze missie

Wij willen een gemeente van Christus zijn die:

 • blijft bij de Kern
 • rust vindt
 • samen-werkt
  • door samenhang
  • in dienend leiderschap
  • met gebruik van gaven
 • ook daardoor getuigend is en anderen laat delen in het heil!

 

Blijven bij de Kern

In de eerste plaats willen we vasthouden aan de Kern, dat wil zeggen wat wij zien als wezenlijk in Geloof, Gemeenschap, Geloofsbeleving, Dienstbaar zijn en Getuigen. In de tweede plaats willen we kijken of we met onze activiteiten wel aan die Kern beantwoorden, met andere woorden of het wel kernactiviteiten zijn.

Rust vinden

We beogen een geestelijk klimaat van rust in de gemeente. Dat blijkt uit:

 • onderlinge acceptatie (op basis van eenheid in de Kernzaken)
 • duidelijkheid (taken, spelregels): tot eer van God en ruimte scheppend
 • dankbaarheid voor al het goede dat we ontvingen
 • eenheid en dienende liefde in de kerkenraden

Dat rustige geestelijke klimaat resulteert in:

 • elkaar bemoedigen, dankzegging delen, met elkaar meeleven
 • heldere taakverdeling en mensen voor de juiste dingen inschakelen
 • natuurlijke organisatie, in plaats van ongestructureerd of activisme

Samenwerken

Ten eerste willen we graag de Samenhang in het gemeenteleven versterken. Die Samenhang wordt in onze visie bepaald door

 • liefde
 • zorg voor elkaar
 • doelgerichtheid, gavengericht
 • Lichaam van Christus – iedereen is nodig
 • netwerken, communicatie

 

Ten tweede zoeken we Dienend Leiderschap om het Samen-werken te bevorderen. Met Dienend Leiderschap bedoelen we hier:

 

 • doelgericht werken, prioriteiten stellen
 • afbakening van taken en verantwoordelijkheden
 • heldere spelregels
 • gericht op het geestelijk welzijn
 • communicatie
 • meenemen van de gemeente in de ontwikkelingen
 • helderheid over taken van ouderlingen, diakenen, predikanten
 • transparant zijn, voorbeeldgedrag
 • toerustend leiderschap
 • coaching
 • bezinning op thema´s
Ten derde willen we gavengericht Samen-werken in de gemeente. Dat betekent dat we graag willen ontdekken welke gaven God onze gemeenteleden heeft gegeven en geeft. We willen de gemeenteleden aanspreken om die gaven actief in te zetten in het gemeentewerk. We beginnen dus bij gaven (aanbod) en niet bij taken (vraag).

Dienstbaar zijn en getuigen

We zijn er van overtuigd dat we dit niet even ´apart´ kunnen organiseren. Het vol zijn van Christus, dat drijft ons (= passie). En waar het hart vol van is… Wat we van Hem ontvangen hebben, geven we graag door. Zo mogen we verwachten dat God ons wil gebruiken om anderen toe te rusten, er bij te (be)trekken in Zijn gemeente en zorg te hebben voor elkaar in persoonlijke , geestelijke en maatschappelijke aangelegenheden.

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen