Ministerie

Het Ministerie vormt de vaste kern voor onderwijs, toerusting en pastoraat in de gemeente.

0342 785 569

Ds. Hans van Rumpt

Predikant wijkgemeente 1 (Dorpskerk)

06 30 347 255
0342 701 649

Ds. Arie de Wit

Predikant wijkgemeente 2 (Bethabara)

Mijn naam is Arie de Wit. Sinds 10 juli 2022 ben ik als predikant verbonden aan de hervormde gemeente Voorthuizen (wijk 2). Ik ben getrouwd met Corien en we hebben drie kinderen gekregen. Voordat we hier kwamen wonen, hebben we ruim 7 jaar in Waalwijk gewoond en gewerkt. Daar was ik predikant van de hervormde gemeente Besoyen.

Voordat ik predikant werd heb ik een heel aantal jaar in het bedrijfsleven gewerkt (autobranche). Op een bepaald moment ontstond er een sterk verlangen om God te dienen in Zijn koninkrijk. Dat heeft ertoe geleid dat ik theologie ben gaan studeren in deeltijd en predikant geworden ben.

Ik ervaar het als een bijzonder voorrecht om in Gods koninkrijk te mogen werken. Dat begint voor mij met zelf geraakt worden door de boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Het mooie is dat ik die boodschap mag doorgeven. Ik mag getuigen van Wie Jezus Christus is en wat Hij wil geven door Zijn Heilige Geest. Het is mijn verlangen dat mensen Hem (beter) leren kennen in hun leven en zo getuige zijn van Hem in hun dagelijks leven.

Heeft u vragen over het christelijk geloof of over onze kerkelijke gemeente? Neem dan gerust contact met me op! De contactgegevens vindt u hiernaast.

0341 252 420 of
06 49 660 122

Heintje van Olst

Pastoraal werker

Ik heb het voorrecht om sinds 2011 deel uit te maken van het pastorale team. Ik ben Heintje van Olst-Haze, sinds 1985 getrouwd met Gerrit en samen hebben we een dochter gekregen, Jolitha. We wonen op een prachtige plek tussen de weilanden bij het Veluwemeer in Doornspijk.

God, geloof en kerk zijn altijd belangrijk geweest in mijn leven, waarbij contact met mensen niet kan en mag ontbreken. In het pastoraat mag ik een luisterend oor zijn en nabij komen in levens van mensen. Het verhaal van God op de één of andere manier verbinden met jongeren en ouderen en iedereen daar tussen in. Het pastorale werk doe ik met vreugde en daarom voel ik mij gezegend dat ik dit mag doen in en vanuit de gemeente. Naast het bezoekwerk in beide wijken, ben ik het aanspreekpunt zijn van alle pastorale zaken van wijk 1 en wijk 2, om op die manier het pastorale werk te coördineren. U kunt contact met mij opnemen bij, bijvoorbeeld:

  • de geboorte van een baby
  • opname en/of ontslag uit het ziekenhuis of een andere zorginstelling
  • bij ziekte
  • als u graag voorbede wilt
  • bij een overlijden
  • een huwelijksjubileum
  • zorgen of geloofsvragen
  • behoefte aan een luisterend oor

Als u een pastoraal bezoek wilt of een telefonisch gesprek, laat dat dan gerust weten. Ik hoor dat graag van u! U mag het aan mij mailen, maar u mag ook appen, sms-en of gewoon bellen.

0342 470 755 of

06 21986085

Robert Duits

Kerkelijk werker (missionair- en jeugdwerk)

Sinds de herfst van 2021 ben ik als kerkelijk werker verbonden aan de Hervormde Gemeente Voorthuizen. Deze gemeente en de plaats Voorthuizen zijn voor mij geen onbekend terrein. In 2017 werd ik met mijn vrouw Danja en onze 3 zoons door de Gereformeerde ZendingsBond (GZB) vanuit deze gemeente uitgezonden naar Albanië. Tot de zomer van 2021 zijn we daar als zendingswerkers actief geweest met onze missie ‘Zorg in Albanië’: in een Albanese kerk en in de gezondheidszorg.

In de hoofdstad Tirana hield ik me bezig met het opleiden, trainen en coachen van Albanese fysiotherapeuten. Vanuit een christelijke kliniek was er samenwerking met diverse kerken en missionair studentenwerk.

Daarnaast werkte ik vlak bij huis in een kleine kerkelijke gemeente in een buitenwijk van de stad. Door een mix van onder andere jeugdwerk, coaching van het leiderschapsteam, missionaire- en diaconale activiteiten mochten we het Evangelie delen in woord en daad.

In deze periode in het Albanië groeide het verlangen om na terugkeer in Nederland missionair te gaan werken in de kerk. Op een bijzondere manier bleek deze plek te ontstaan in het voor ons vertrouwde Voorthuizen. Ik richt me in mijn werkzaamheden vooral op missionair- en jeugdwerk en studeer daarnaast Theologie aan de CHE.

Het is uitdagend om contacten te leggen, koffie te drinken, kennis te maken en (later) door te praten over wie je bent, wat je bezig houdt, over God en geloven.

Ik zie er naar uit om eens samen koffie of thee te drinken!

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen