Ministerie

Het Ministerie vormt de vaste kern voor onderwijs, toerusting en pastoraat in de gemeente.

0342 472 222

Ds. Rien Teeuw

Predikant wijkgemeente 1 (Dorpskerk)

Mijn naam is Rien Teeuw. Ik mag als dominee in hervormd Voorthuizen actief zijn. Ik ben getrouwd met Kathleen. We hebben vier kinderen gekregen: Juda, Amos, Dora en Jona. Als gezin woonden en werkte we hiervoor vierenhalfjaar met vreugde in Aalst, een klein dorpje in de Bommelerwaard. Sinds 18 maart 2018 zijn we neergestreken in Voorthuizen. We hebben het goed naar ons zin, en genieten we van het gemoedelijke dorp en de prachtige Veluwe. Wat kan je hier heerlijk fietsen, wandelen, heel soms schaatsen, en ’s zomers bij Zeumeren zwemmen. 

Wat is mijn drive als dominee? Ik besef dat het niet vanzelf spreekt om vandaag dominee te zijn. ‘Je wordt dominee op een zinkend schip’, zei iemand tegen me net voordat ik het ambt ontving. Toch ben ik allesbehalve somber. Ik weet me in mijn persoonlijk leven aangeraakt door de genade van Christus, en dat geeft mij zoveel grond onder de voeten. Dat gun ik iedereen. Ik houd ook erg veel van de Bijbel en van de kerk, en ik geloof dat dat toekomst heeft.

Pascal zei ooit: in elk mens gaapt een afgrond. Elk mens worstelt in zijn of haar ziel met leegte, angst, kwaad en schuld. Ik geloof: alleen Christus geeft werkelijk houvast en redding. In zondagse kerkdiensten, op catechese, in missionair werk, in pastorale gesprekken – en in alle andere activiteiten waar ik als dominee bij betrokken mag zijn, probeer ik daarvan te getuigen. Op hoop van zegen! 

Als ik iets voor je kan betekenen of als je graag meer wilt weten van het christelijk geloof of van onze kerkelijke gemeente, neem dan gerust contact met me op!

Contactinfo gedurende vacante periode:

Hans Wijnveen, scriba

06 10 681 180

Ds. Leo Smelt

Predikant wijkgemeente 2 (Bethabara)

Mijn tot persoonlijk geloof komen is een proces geweest vanaf mijn kinder- en tienertijd. Mijn ouders hebben veel voor mij betekend. Kerkelijke bewustwording heeft te maken met het afkomstig zijn uit Vriezenveense families en met het opgroeien in een kleine GB gemeente in een grote geseculariseerde stad Hengelo (o).

Van mijn roeping tot (zendings)predikant heb ik nooit spijt gehad. Ik heb de beste Baas die er is! Hij gidst mij en leert mij bidden ‘Leer mij naar Uw wil te hand’len’. God gaf mij de beste vrouw die er maar te vinden was. Wonen en werken in een arme volkswijk in de mega-stad Lima werd onze eerste gemeente. Die kreeg drie dochtergemeentes.

De tien jaren in Peru hebben ons gestempeld. Terug in Nederland met vijf kinderen dienden we de gemeenten Wezep-Hattemerbroek, Ede, De Bilt en Bussum, Bodegraven en sinds 13 juli 2013 de Hervormde Gemeente Voorthuizen. Onderweg bleef ik leren hoe herder en leraar te zijn.

Ik typeer mezelf het liefst als een ‘open bonder’, een verbinder en bruggenbouwer. Ik ben ‘Traditioneel en tijdbetrokken’ (zo was de titel van mijn doctoraalscriptie in 1982). Met Jannet schreven we veel vanuit Peru. ‘Van Overzee’ heet daarom ons boekje.

Ds. Leo Smelt is per 1 maart 2021 met emeritaat. Leo en Jannet blijven in Voorthuizen wonen en blijven lid van onze gemeente.

0341 252 420 of
06 49 660 122

Heintje van Olst

Pastoraal werker

Ik heb het voorrecht om sinds 2011 deel uit te maken van het pastorale team. Ik ben Heintje van Olst-Haze, sinds 1985 getrouwd met Gerrit en samen hebben we een dochter gekregen, Jolitha. We wonen op een prachtige plek tussen de weilanden bij het Veluwemeer in Doornspijk.

God, geloof en kerk zijn altijd belangrijk geweest in mijn leven, waarbij contact met mensen niet kan en mag ontbreken. In het pastoraat mag ik een luisterend oor zijn en nabij komen in levens van mensen. Het verhaal van God op de één of andere manier verbinden met jongeren en ouderen en iedereen daar tussen in. Het pastorale werk doe ik met vreugde en daarom voel ik mij gezegend dat ik dit mag doen in en vanuit de gemeente. Naast het bezoekwerk in beide wijken, ben ik het aanspreekpunt zijn van alle pastorale zaken van wijk 1 en wijk 2, om op die manier het pastorale werk te coördineren. U kunt contact met mij opnemen bij, bijvoorbeeld:

  • de geboorte van een baby
  • opname en/of ontslag uit het ziekenhuis of een andere zorginstelling
  • bij ziekte
  • als u graag voorbede wilt
  • bij een overlijden
  • een huwelijksjubileum
  • zorgen of geloofsvragen
  • behoefte aan een luisterend oor

Als u een pastoraal bezoek wilt of een telefonisch gesprek, laat dat dan gerust weten. Ik hoor dat graag van u! U mag het aan mij mailen, maar u mag ook appen, sms-en of gewoon bellen.

0342 470 755 of

06 21986085

Robert Duits

Kerkelijk werker (missionair- en jeugdwerk)

Sinds de herfst van 2021 ben ik als kerkelijk werker verbonden aan de Hervormde Gemeente Voorthuizen. Deze gemeente en de plaats Voorthuizen zijn voor mij geen onbekend terrein. In 2017 werd ik met mijn vrouw Danja en onze 3 zoons door de Gereformeerde ZendingsBond (GZB) vanuit deze gemeente uitgezonden naar Albanië. Tot de zomer van 2021 zijn we daar als zendingswerkers actief geweest met onze missie ‘Zorg in Albanië’: in een Albanese kerk en in de gezondheidszorg.

In de hoofdstad Tirana hield ik me bezig met het opleiden, trainen en coachen van Albanese fysiotherapeuten. Vanuit een christelijke kliniek was er samenwerking met diverse kerken en missionair studentenwerk.

Daarnaast werkte ik vlak bij huis in een kleine kerkelijke gemeente in een buitenwijk van de stad. Door een mix van onder andere jeugdwerk, coaching van het leiderschapsteam, missionaire- en diaconale activiteiten mochten we het Evangelie delen in woord en daad.

In deze periode in het Albanië groeide het verlangen om na terugkeer in Nederland missionair te gaan werken in de kerk. Op een bijzondere manier bleek deze plek te ontstaan in het voor ons vertrouwde Voorthuizen. Ik richt me in mijn werkzaamheden vooral op missionair- en jeugdwerk en studeer daarnaast Theologie aan de CHE.

Het is uitdagend om contacten te leggen, koffie te drinken, kennis te maken en (later) door te praten over wie je bent, wat je bezig houdt, over God en geloven.

Ik zie er naar uit om eens samen koffie of thee te drinken!

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen