Liturgie

Aanwijzingen voor de voorganger

We verzoeken u vriendelijk de orde van dienst per e-mail aan te leveren via liturgie@hervormdvoorthuizen.nl.

 • Morgendiensten Bethabara: wilt u de liturgie uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de dienst aanleveren? Dan kan het muziekteam zich tijdig voorbereiden.
 • Overige diensten: de liturgie voor de overige diensten graag uiterlijk op donderdag aanleveren.

Vragen? U kunt altijd contact opnemen met de scriba: scribawijk1@hervormdvoorthuizen.nl of scribawijk2@hervormdvoorthuizen.nl

Dorpskerk – 9:30 en 18:45

Orde van de dienst

 •     Inleidende muziek
 • Welkom en mededelingen door ouderling
 •     Psalm/Lied van kerk en school (9:30 volgens rooster 2023-2024 of 2024/2025)
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst (optioneel)
 •     Psalm/Lied
 • Lezing van de wet (9:30) of geloofsbelijdenis (18:45)
 •     Psalm/Lied
 • Gebed
 • Bijbellezing
 • Kindermoment (9:30)
 •     Psalm/Lied
 • Verkondiging (graag kerntekst/thema vermelden)
 •     Psalm/Lied
 • Dankgebed
 • Collecte
 •     Slotlied
 • Zegen
 •     Uitleidende muziek

Aanvangstijd

Iedereen is 15 minuten voor aanvang van de dienst in de consistorie aanwezig.

Liedkeuze en muzikale begeleiding

De muzikale begeleiding is met orgel en evt. piano. Voor een evenwichtige liedkeuze van oudtestamentische en nieuwtestamentische liederen die aansluiten bij het thema van de dienst, maken we gebruik van de volgende liedbundels:

 • Psalmen, Oude Berijming 1773
 • De Nieuwe Psalmberijming 2021
 • Weerklank (Psalmen en liederen)

We willen daarbij graag 3 psalmen uit de berijming van 1773 zingen.

Wet- en Bijbellezing

Voor de Bijbellezing maken we gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV). De voorganger mag ervoor kiezen de wetslezing en/of de Bijbellezing te laten verzorgen door de ouderling van dienst.

Inzameling van de gaven

Voorafgaand aan het slotlied wordt aandacht gevraagd voor de liefdegaven van de gemeente. De doelen worden geprojecteerd. Naast de bekende collectezakken die dan rondgaan, is er gelegenheid om digitaal te geven via de Scipio app of de website.

Kinderen in de dienst

Voor de kinderen in de basisschoolgroepen 1 t/m 3 is er tijdens de 9:30 dienst Bijbelklas. Zij gaan net voor de verkondiging samen met de leiding naar hun eigen ruimte en zij komen tijdens het slotlied weer terug in de kerk. Voor hen is er voor de verkondiging ruimte voor een kindermoment. Het is goed gebruik om de jongsten van de gemeente dan even naar voren te vragen en ze in hun eigen taal aan te spreken.

Bethabara – 8:45 en 16:45

Orde van de dienst

(Let op: deze wijkt af van de orde van dienst van 10:30!)

 •     Inleidende muziek
 • Welkom en mededelingen door ouderling
 •     Psalm/Lied van kerk en school (8:45 volgens rooster 2023-2024 of 2024/2025)
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst (optioneel)
 •     Psalm/Lied
 • Lezing van de wet (8:45) of geloofsbelijdenis (16:45)
 •     Psalm/Lied
 • Gebed
 • Bijbellezing
 •     Psalm/Lied
 • Verkondiging (graag kerntekst/thema vermelden)
 •     Psalm/Lied
 • Dankgebed
 • Collecte
 •     Slotlied
 • Zegen
 •     Uitleidende muziek

Aanvangstijd

Iedereen is 15 minuten voor aanvang van de dienst in de consistorie aanwezig.

In verband met het uitlopen en inlopen van kerkgangers en ventilatie tussen de twee morgendiensten in Bethabara streven we ernaar de dienst van 8:45 tegen 10:00 af te ronden.

Liedkeuze en muzikale begeleiding

De muzikale begeleiding is met orgel en evt. piano. Voor een evenwichtige liedkeuze van oudtestamentische en nieuwtestamentische liederen die aansluiten bij het thema van de dienst, maken we gebruik van de volgende liedbundels:

 • Psalmen, Oude Berijming 1773
 • Psalmen, Nieuwe Berijming 1968
 • De Nieuwe Psalmberijming
 • Gezangen, Liedboek voor de Kerken 1973
 • Op Toonhoogte 2016
 • Weerklank (Psalmen en liederen)

We willen daarbij graag 2 psalmen uit de berijming van 1773 zingen.

Wet- en Bijbellezing

Voor de Bijbellezing maken we gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV). De voorganger mag ervoor kiezen de wetslezing en/of de Bijbellezing te laten verzorgen door de ouderling van dienst.

Inzameling van de gaven

Voorafgaand aan het slotlied wordt aandacht gevraagd voor de liefdegaven van de gemeente. De doelen worden geprojecteerd. Naast de bekende collectezakken die dan rondgaan, is er gelegenheid om digitaal te geven via de Scipio app of de website.

Kinderen in de dienst

In deze dienst is er geen kindermoment of Bijbelklas.

Bethabara – 10:30

Orde van de dienst

 •     Inleidende muziek/lied door muziekteam
 • Welkom en mededelingen door ouderling
 •     Psalm/Lied van kerk en school (volgens rooster 2023-2024 of 2024/2025)
 •     Aanvangslied (voorgesteld door muziekteam)
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst (optioneel)
 •     Psalm/Lied
 • Lezing van de wet
 •     Psalm/Lied
 • Gebed
 • Bijbellezing
 • Kindermoment
 •     Kinderlied (volgens liedlijst)
 •     Psalm/Lied
 • Verkondiging (graag kerntekst/thema vermelden)
 •     Psalm/Lied
 • Dankgebed
 • Collecte (luisterlied door muziekteam)
 •     Slotlied (voorgesteld door muziekteam)
 • Zegen
 •     Uitleidende muziek/lied door muziekteam

Aanvangstijd

De dienst begint om 10:30, iedereen is in de consistorie aanwezig om 10:15.

Ouderlingen en voorganger komen om 10:25 in de kerkzaal, als het inleidend lied wordt ingezet.

Liedkeuze en muzikale begeleiding

Een muziekteam verzorgt de zang en muzikale begeleiding met orgel, piano en eventueel andere begeleidende instrumenten. Het muziekteam doet de voorganger een voorstel voor het aanvangslied en het slotlied, passend bij de Bijbellezing en het thema van de dienst.

Voor een evenwichtige liedkeuze van oudtestamentische en nieuwtestamentische liederen die aansluiten bij het thema van de dienst, maken we gebruik van de volle breedte van de volgende liedbundels:

 • Psalmen, Oude Berijming 1773
 • Psalmen, Nieuwe Berijming 1968
 • De Nieuwe Psalmberijming
 • Gezangen, Liedboek voor de Kerken 1973
 • Op Toonhoogte 2016
 • Weerklank (Psalmen en liederen)

We willen daarbij graag 2 psalmen uit de berijming van 1773 zingen.

In deze dienst ontvangen we een groep gasten uit Oekraïne. Er is een lijst opgesteld met liederen die zowel in Nederland als in Oekraïne bekend zijn. De liederen uit deze lijst kunnen worden gebruikt in de liturgie.

Bekijk de lijst met Nederlans-Oekraïense liederen

Wet- en Bijbellezing

Voor de Bijbellezing maken we gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV). De voorganger mag ervoor kiezen de wetslezing en/of de Bijbellezing te laten verzorgen door de ouderling van dienst.

Inzameling van de gaven

Voorafgaand aan het slotlied wordt aandacht gevraagd voor de liefdegaven van de gemeente. De doelen worden geprojecteerd. Naast de bekende collectezakken die dan rondgaan, is er gelegenheid om digitaal te geven via de Scipio app of de website.

Kinderen in de dienst

Alle kinderen zijn vanaf het begin in de dienst.  Voor hen is er voor de verkondiging een kindermoment. Het is goed gebruik om de jongsten van de gemeente dan even naar voren te vragen en ze in hun eigen taal aan te spreken. Tijdens de verkondiging is er Bijbelklas voor de kinderen van groep 1 t/m 3. Zij komen tijdens het slotlied weer terug in de dienst.

Gebedsteam

Er zijn vrijwilligers van het gebedsteam om voor mensen te bidden. Na afloop van de dienst wordt deze informatie ook op de beamer getoond.

Informatie

Kerkenraad

Beleidsplan

Liturgie

Rommelmarkt

ANBI gemeente

ANBI diaconie

Contact

Kerkelijk bureau | contactinformatie

Predikanten | pastoraat

Zaalruimte reserveren

Omgangsregels / Grensoverschrijdend gedrag