Liturgie Dorpskerk

Toelichting bij de liturgie voor de zondagse vieringen in de Dorpskerk

Aanwijzingen voor de voorganger

We verzoeken u vriendelijk de orde van dienst per e-mail aan te leveren via liturgie@hervormdvoorthuizen.nl. Graag uiterlijk de donderdag voorafgaand aan de dienst. Dan kunnen muzikanten en technici de dienst ook tijdig voorbereiden.

Vragen? U kunt altijd contact opnemen met de scriba van wijk 1: Arjan de Kwant, scribawijk1@hervormdvoorthuizen.nl

p

Coronamaatregelen

In verband met de momenteel geldende coronamaatregelen zijn er de volgende aanpassingen met betrekking tot de diensten:

 • Er zijn maximaal 50 kerkgangers in de dienst
 • Reserveren is nodig voor alle diensten
 • Er is geen kinderoppas
 • Er is geen bijbelklas
 • De diensten van 16:45 (Bethabara) en 18:45 (Dorpskerk) vervallen en in plaats daarvan is er een dienst om 15:45 die om beurten in de Dorpskerk en in Bethabara wordt gehouden

Morgendienst – 9.30u

Orde van de dienst

 •     Inleidend orgelspel
 • Welkom en mededelingen door ouderling
 •     Psalm/Lied van kerk en school (volgens rooster)
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst (optioneel)
 •     Psalm/Lied
 • Lezing van de wet
 •     Psalm/Lied
 • Gebed
 • Bijbellezing
 • Kindermoment, evt. afgesloten met kinderlied
 •     Psalm/Lied
 • Verkondiging (graag kerntekst/thema vermelden)
 •     Psalm/Lied
 • Dankgebed (graag de liefdegaven in het gebed opdragen)
 • Vermelding van collectedoelen
 •     Slotlied
 • Zegen
 •     Uitleidend orgelspel
}

Aanvangstijd

De dienst begint om 9.30u, iedereen is in de consistorie aanwezig om 9.15u.

Liedkeuze en muzikale begeleiding

De muzikale begeleiding is met orgel. Voor een evenwichtige liedkeuze van oudtestamentische en nieuwtestamentische liederen die aansluiten bij het thema van de dienst, maken we gebruik van de volgende liedbundels:

 • Psalmen, Berijming 1773
 • Weerklank

We willen daarbij in principe maximaal 2 liederen uit Weerklank zingen.

Wet- en Bijbellezing

Voor de Bijbellezing maken we gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV).

Inzameling van de gaven

Voorafgaand aan het slotlied wordt aandacht gevraagd voor de liefdegaven van de gemeente. De doelen worden geprojecteerd en er is gelegenheid om digitaal te geven via de Appostel app. Fysieke inzameling van de gaven vindt plaats na afloop van de dienst bij de uitgang.

Kinderen in de dienst

Alle kinderen zijn de gehele dienst aanwezig. Voor hen is er voor de verkondiging een kindermoment. Het is goed gebruik om de jongsten van de gemeente dan even naar voren te vragen en ze in hun eigen taal aan te spreken.

Avonddienst – 18.45u

Orde van de dienst

 •     Inleidend orgelspel
 • Welkom en mededelingen door ouderling
 •    Aanvangspsalm/lied volgens rooster
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst (optioneel)
 •     Psalm/Lied
 • Belijdenis van ons geloof
 •     Psalm/Lied
 • Gebed
 • Bijbellezing
 •     Psalm/Lied
 • Verkondiging (graag kerntekst/thema vermelden)
 •     Psalm/Lied
 • Dankgebed (graag de liefdegaven opdragen in het gebed)
 • Vermelding van collectedoelen
 •     Slotpsalm/lied
 • Zegen
 •     Uitleidend orgelspel
}

Aanvangstijd

De dienst begint om 18.45u, iedereen is in de consistorie aanwezig om 18.30u.

Liedkeuze en muzikale begeleiding

De muzikale begeleiding is met orgel. Voor een evenwichtige liedkeuze van oudtestamentische en nieuwtestamentische liederen die aansluiten bij het thema van de dienst, maken we gebruik van de volgende liedbundels:

 • Psalmen, Berijming 1773
 • Weerklank

We willen daarbij in principe maximaal 2 liederen uit Weerklank zingen.

Wet- en Bijbellezing

Voor de Bijbellezing maken we gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV).

Inzameling van de gaven

Voorafgaand aan het slotlied wordt aandacht gevraagd voor de liefdegaven van de gemeente. De doelen worden geprojecteerd en er is gelegenheid om digitaal te geven via de Appostel app. Fysieke inzameling van de gaven vindt plaats na afloop van de dienst bij de uitgang.

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen